Ffeindio'ch Ffordd O Gwmpas

Mae’r mynediad i’r brif fynedfa ar Ffordd Senghennydd yn wastad ac yn arwain yn syth i'r cyntedd.

Mae gennym ddwy set o ddrysau cynorthwyedig â botwm gerallw - sydd yr un uchder â chadair olwyn – er mwyn ei bwyso i alluogi’r drysau i agor yn awtomatig.

Gellir eich gollwng yn union y tu allan i’r drws ble mae ymyl y palmant yn isel, mae hwn wedyn yn arwain yn syth at y brif fynedfa.

Mae gennym un gadair olwyn i’w defnyddio i'ch cludo o fan i fan. Byddwch mor garedig â chysylltu gyda’n Swyddfa Docynnau ar 029 2064 6900 os oes angen cymorth arnoch.

Mae adeilad Theatr y Sherman yn gwbl hygyrch i’r cyhoedd - mae yno lifftiau, toiledau sy’n hawdd mynd iddynt, a gall pobl mewn cadair olwyn gael mynediad hwylus at bob lefel.

Cyntedd

Nid oes grisiau na llawr anwastad yn ardal y cyntedd sy’n golygu ei bod yn hwylus cyrraedd:

  • Y Swyddfa Docynnau a’r Dderbynfa
  • Ardal y Bar Caffi
  • Y Lifftiau
  • Y Toiledau

Mae’r toiledau wedi eu lleoli yng nghefn y cyntedd, ac ar yr ail lawr ar gyfer pobl sydd â thocynnau ar gyfer y Galeri Mynediad.

Lifftiau

Gellir cael mynediad i dri lifft o’r cyntedd sydd o gymorth i gyrraedd y Brift Ty, y Galeri Mynediad ar yr ail lawr, a’r cyfleusterau ar yr islawr. Os byddwch angen gwneud defnydd o’r mynediad i’r lifft, mae angen defnyddio’r lifft llwyfan i gyrraedd gweithgareddau’r Ystafell Ymarfer ar yr islawr.

Toiledau hygyrch

Mae gennym ddau doiled hygyrch i’r ddau ryw eu rhannu yn y cyntedd.

Mae toiled cynorthwyedig gyda chyfleusterau newid wedi ei leoli ger mynediad y Stiwdio - Mae toiled hygyrch annibynnol lle allwch drosglwyddo’ch hunan o’ch ochr dde wedi ei leoli yng nghefn y cyntedd.

Mae toiled hygyrch annibynnol ychwanegol lle allwch drosglwyddo’ch hunan o’ch ochr chwith wedi ei leoli ar ail lawr y Galeri Mynediad.

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

RT @Lashana_cq: Mind control, illuminati, conspiracy theories and some thumping trap music. #mkultradance by @rosiekaydanceco is a visually…
Fri, 21 Sep 2018