Count Arthur Strong

Comedy
Archive

Adolygiad

8 Mai 2022
8yh

Gwybodaeth Bellach

  • Gofod: Y Brif Theatr

And This is Me!

Taith i ddathlu ugain mlynedd! Ar ôl blynyddoedd lawer yn traddodi ei ddarlithoedd a’i sgyrsiau hyfryd, mae’r Iarll Arthur Strong wedi plygu i alw mawr y cyhoedd o’r diwedd, a chael ei ddarbwyllo i droi pwnc ei sioe ar ei hunan. Wnaeth hynny ddim croesi ei feddwl o’r blaen, ac yntau mor haelfrydig.

O’i sioe arloesol Forgotten Egypt yng Ngŵyl Ymylol Caeredin yn 2002, i siarad am ei hunan yn 2022. Mae gan Arthur ddau ddegawd o atgofion, o ddeg taith genedlaethol, 15 mlynedd o sioe radio sydd wedi ennill sawl gwobr, a thair cyfres o sitcom deledu a enwebwyd am wobr BAFTA.

Sylwch fod y perfformiad hwn wedi’i amserlennu’n wreiddiol i gael ei gynnal yn y New Theatre, Caerdydd.
___

Sylwch nad yw’n ofynnol bellach i aelodau’r gynulleidfa ddangos pas Covid y GIG i gael mynediad i berfformiad.
Mae gwisgo mwgwd yn cael ei annog.
Darganfyddwch fwy am y camau rydym yn eu cymryd i gadw ein cynulleidfaoedd a’n staff yn ddiogel.