Chat Back

Crëwyd yn y Sherman Theatre

Ysgrifennwyd gan David Judge

Cyfarwyddwyd gan Ashley Cummings

Adolygiad

3 - 5 Mawrth 2022
Amseroedd amrywiol

Prisiau

£8

Gwybodaeth Bellach

  • Gofod: Y Brif Theatr

Ers dechrau’r pandemig, mae Theatr Ieuenctid y Sherman wedi dod o hyd i ffyrdd arloesol o gynhyrchu, perfformio a rhannu gwaith hynod greadigol ar-lein.

Ym mis Mawrth 2022, ar ôl saib o ddwy flynedd, bydd Theatr Ieuenctid y Sherman yn dychwelyd i’r Prif Theatr i berfformio o flaen cynulleidfa fyw unwaith eto. Cynhyrchiad y gwanwyn fydd Chat Back (3-5 Mawrth) gan David Judge, a gyfarwyddwyd gan Ashley Cummings, a fydd hefyd yn cael ei berfformio pan fydd Theatr y Sherman yn croesawu Gŵyl NT Connections 2022 rhwng 21 a 23 Ebrill.