Datblygu Artistiaid

Playwriting at Sherman Cymru, Cardiff

Diolch i gefnogaeth hael gan The Carne Trust, rydym yn gallu cynnig cyfl eodd i ddatblygu a chefnogi artistiaid newydd datblygol Cymreig a’r rheiny sy’n byw yng Nghymru.

Gall y sector ond parhau i dyfu a ffynnu os caiff talent y cyfle i elwa o weithio mewn amgylchedd cefnogol a chreadigol.

Mae ein safle yng nghanol Caerdydd, ein safle wrth wraidd cymuned artistig Cymru a’n cysylltiadau a’n cyfeillgarwch â mudiadau ar draws y DU yn golygu ein bod ni mewn safle unigryw i gefnogi talent Cymreiga’r rhai sy’n byw yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth am sut y gallwch gymryd rhan mewn unrhyw un o'r prosiectau hyn, cysylltwch â: artistdevelopment@shermantheatre.co.uk

Ein cynlluniau datblygu artistiaid yw Grwp Cyfarwyddwyr JMK/Sherman a Rhaglen Dramodwyr Cymreig Newydd

 

Carne Trust logo

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

⭐️Mae cofrestr Theatr Ieuenctid Sherman nawr ar agor ar gyfer tymor yr haf, gyda grwpiau ar gyfer dosbarth derbyn h… https://t.co/8ZBjbNwsy5
Thu, 06 May 2021