Datblygu Artistiaid

Playwriting at Sherman Cymru, Cardiff

Diolch i gefnogaeth hael gan The Carne Trust, rydym yn gallu cynnig cyfl eodd i ddatblygu a chefnogi artistiaid newydd datblygol Cymreig a’r rheiny sy’n byw yng Nghymru.

Gall y sector ond parhau i dyfu a ffynnu os caiff talent y cyfle i elwa o weithio mewn amgylchedd cefnogol a chreadigol.

Mae ein safle yng nghanol Caerdydd, ein safle wrth wraidd cymuned artistig Cymru a’n cysylltiadau a’n cyfeillgarwch â mudiadau ar draws y DU yn golygu ein bod ni mewn safle unigryw i gefnogi talent Cymreiga’r rhai sy’n byw yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth am sut y gallwch gymryd rhan mewn unrhyw un o'r prosiectau hyn, cysylltwch â: artistdevelopment@shermantheatre.co.uk

Ein cynlluniau datblygu artistiaid yw Grwp Cyfarwyddwyr JMK/Sherman a Rhaglen Dramodwyr Cymreig Newydd

 

Carne Trust logo

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Mae rhoi rhodd drwy neges destun yn ffordd gyflym a hawdd i’n helpu ni barhau i greu profiadau theatre gwych, cefno… https://t.co/jvFcvPKpHr
Fri, 23 Jul 2021