Cynnwys Ripples

Dyma fwy o fanylion am gynnwys Ripples, a allai beri gofid i rai:

 • Alcoholiaeth
 • Dibyniaeth ar gyffuriau/camddefnyddio sylweddau
 • Ymdrin â salwch meddwl
 • Marwolaeth
 • Hunanladdiad
 • Cyfeirio at farwolaeth
 • Cyfeirio at hunanladdiad
 • Cyfeirio at ddibyniaeth ar ryw
 • Cyfeirio at droseddu gyda chyllyll
 • Cyfeirio at dreisio/ymosodiad rhyw
 • Cyfeirio at waith rhyw

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Trwy'r dydd heddiw rydan ni'n rhannu straeon amrywiol gan gymunedau Cymreig, fel rhan o'n ddathliadau #DyddGŵylDewi… https://t.co/EoKWdsEfTl
Mon, 01 Mar 2021