Cynllun Cymwynaswr

Fel Theatr Rhanbarthol y Flwyddyn The Stage yn 2018, mae Theatr y Sherman wedi’i chydnabod gan y diwydiant fel y theatr orau yn y DU tu hwnt i Lundain.

Gallwch chwarae rhan flaenllaw yn ein llwyddiant parhaol trwy ddod yn Gymwynaswr a chefnogi’r greadigaeth o theatr eithriadol.

Gall rhodd flynyddol o £600 ein galluogi ni i:

  • barhau i gyflwyno rhaglen artistig gwahanol ac amrywiaethol
  • gyrraedd cynulleidfaoedd newydd
  • gysylltu â chymunedau
  • ddatblygu dramodwyr newydd ac artistiaid sy’n ymddangos

Yn ychwanegol i wahoddiadau ar gyfer rhagddangosiadau a pherfformiadau agoriadol, fel Cymwynaswr fe gewch fynediad i ddigwyddiadau arbennig a gweithgareddau ble y cewch chi gyfle unigryw i brofi dylanwad eich cefnogaeth yn y cnawd.

I drafod y posibiliad o fod yn Gymwynaswr cysylltwch: 029 2064 6976 | development@shermantheatre.co.uk

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Rydym yn parhau i hyrwyddo gwneuthurwyr theatr lawrydd Gymreig neu sy’n byw yng Nghymru gydag Eich Platfform. Heddi… https://t.co/b9g6NSN3nC
Fri, 22 Jan 2021