Cynhyrchiadau Gorffennol

Savage Children

Savage Children: Wild Girl

Maw 30 Ebr 2013 - Mer 01 Mai 2013

Mae merch wyllt yn ymddangos o'r goedwig. Pwy yw hi? Mae hi'n bysgodyn yn y dwr, yn garw ar y ddaear, yn wiwer ehedog yn y coed lle mae'n bwyta ac yn cysgu.

Darllenwch fwy

Something Very Far Away

Something Very Far Away

Maw 30 Ebr 2013 - Sad 04 Mai 2013

Dyn cyffredin yw Kepler sy'n caru dau beth uwchlaw popeth arall: y cosmos a'i wraig Tomasina. Ar ôl colled sydyn a thrasig, mae'n chwilio'r sêr am atebion ac yn teithio'n ddwfn i'r gofod i gadw'r peth mwyaf gwerthfawr yn ei fywyd yn fyw.

Darllenwch fwy

Sproai

Spraoi (Let's Play)

Sul 28 Ebr 2013 - Llun 29 Ebr 2013

Stori syml am ddau fachgen sy'n cyrraedd yr un lle ar yr un pryd heb ddeall beth sydd angen iddyn nhw ei wneud Ynganu 'Spree'

Darllenwch fwy

Baby Rave

Baby Rave

Sad 27 Ebr 2013

Profiad synhwyrus o gerddoriaeth a dawns i ddifyrru babanod a phlantos ynghyd a'u mamau a'u tadau, eu teidiau a'u neiniau yn Sherman Cymru. Rêf go iawn, ond i blant bach.

Darllenwch fwy

Flown

Flown

Sad 27 Ebr 2013 - Sul 28 Ebr 2013

Mae'r sioe fywiog, deimladwy ac annisgwyl hon yn cyfuno comedi ac anhrefn gyda gallu corfforol beiddgar a thirwedd sain fyw eclectig.

Darllenwch fwy

Babble

Babble

Mer 24 Ebr 2013 - Gwe 26 Ebr 2013

Byd hudolus o leisiau a lluniau symudol i fabanod 0-18 mis oed (a'u hoedolion)

Darllenwch fwy

To live To love

To Live, To Love, To Be

Mer 17 Ebr 2013 - Sad 20 Ebr 2013

Heb os, saer geiriau gwych oedd Shakespeare ac roedd ganddo lais telynegol a threiddgar. Ond roedd hefyd yn ddyn nad oedd yn colli unrhyw beth a'i lygaid a'i glustiau'n effro. Felly beth oedd y lleisiau a glywodd, y golygfeydd a welodd?

Darllenwch fwy

Educating Rita

Educating Rita

Maw 16 Ebr 2013 - Sad 20 Ebr 2013

Mae Rita yn anhapus gyda'i gwaith a disgwyliadau isel y rheiny o'i chwmpas. Mae am wybod 'popeth' ac felly mae’n cychwyn ar gwrs gyda'r Brifysgol Agored mewn Llenyddiaeth Saesneg a wnaith newid ei bywyd am byth.

Darllenwch fwy

Steptoe and Sons

Steptoe and Son

Maw 09 Ebr 2013 - Sad 13 Ebr 2013

Dau Ddyn. Dau Ryfel Byd. Dau fywyd wedi eu cydblethu mor dynn â hosan a ddarniwyd deirgwaith.

Darllenwch fwy

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

We're looking for Box Office Assistants and Bar and Kitchen Staff to join our team. Find out more:… https://t.co/wlDvuPNy78
Sun, 23 Sep 2018