Cynhyrchiadau Gorffennol

TAITH main

TAITH

Iau 04 Chwe 2016

Noson unigryw, fywiog a chyffrous i ddathlu gwaith newydd sydd naill ai’n Gymreig neu gan awduron sy'n gweithio yng Nghymru. Caiff y tair sgript derfynol eu perfformio cyn cynnal trafodaeth agored gyda'r gynulleidfa ynglŷn â'r tri darn o waith...

Darllenwch fwy

Mark Thomas2015main

Mark Thomas: Trespass

Maw 02 Chwe 2016

Mae Trespass yn parhau o'r fan lle gorffennodd sioe flaenorol Mark 100 Acts of Minor Dissent. Cymysgedd rhyfedd o theatr, comedi, actifyddiaeth, diferyn o newyddiaduraeth, actifyddiaeth a llwyaid o anhrefn!

Darllenwch fwy

WTA Main

Gwobrau Theatr Cymru

Sad 30 Ion 2016

Mae'r gwobrau mawreddog blynyddol yn cydnabod rhagoriaeth mewn theatr, dawns ac opera fyw a grëwyd a berfformiwyd yng Nghymru yn 2015. Caiff yr enwebiadau eu gwneud gan feirniaid ledled Cymru.

Darllenwch fwy

Ipheginia new main

Iphigenia in Splott Tour

Mer 27 Ion 2016 - Sad 16 Ebr 2016

Mae Iphigenia in Splott, a enillodd y UK Theatre Award for Best New Play 2015, yn mynd i Lundain i gael ei berfformio yn National Theatre’s Temporary Theatre, cyn teithio ledled y DU.

Darllenwch fwy

Home Main 3

Home

Gwe 22 Ion 2016 - Sad 23 Ion 2016

Caiff y ddrama ei pherfformio gan aelodau o’r gymuned hon yng Nghaerdydd, ac mae Sherman Cymru a Waulah Cymru yn dathlu ac yn rhannu nifer o hanesion gwir cyfoethog ac amrywiol. Maent yn storiau am obaith, uchelgais a dyfalbarhad y bobl sydd...

Darllenwch fwy

Happy House main

A Play, A Pie And A Pint: Happy Hour

Maw 24 Tach 2015 - Sad 28 Tach 2015

Mae'r teulu wedi dod ynghyd yn ystafell gefn y dafarn i wasgaru llwch Dad sydd, ar hyn o bryd, mewn bocs esgidiau Nike. Ond cyn gwneud dim, mae angen ychydig o siarad plaen…

Darllenwch fwy

Difa main

Difa

Maw 17 Tach 2015 - Iau 19 Tach 2015

Drama newydd heriol gan Dewi Wyn Williams, enillydd y Fedal Ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol Llanelli 2014. Drama am feddwl ar waith. Drama sy’n cynnig mai trasiedi yw bywyd yn agos, a chomedi yw bywyd o bell.

Darllenwch fwy

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

We're looking for Box Office Assistants and Bar and Kitchen Staff to join our team. Find out more:… https://t.co/wlDvuPNy78
Sun, 23 Sep 2018