Cynhyrchiadau Gorffennol

mk-ultra-main

MK Ultra

Gwe 28 Med 2018 - Sad 29 Med 2018

Cewch eich plesio gan oleuadau llachar, dawnsio arallfydol a cherddoriaeth trap heintus wrth i’r coreograffydd Rosie Kay a’r gwneuthurwr ffi lm Adam Curtis ddod ynghyd i greu sylwebaeth eofn ar y cynnydd mewn cynllwyniau. Wrth i filiynau o...

Darllenwch fwy

mags-main

Mags

Maw 25 Med 2018 - Gwe 28 Med 2018

Mae Mags yn dilyn stori un ddynes anhygoel. Ymunwch â hi wrth iddi archwilio cysylltiad dynol a chwestiynu rôl gofal yn ein cymdeithas heddiw. Wrth i'r teulu niwclear a strwythurau cymunedol traddodiadol chwalu, pa mor dda ydyn ni am ofalu am ein...

Darllenwch fwy

marcus-brigstocke-main

Marcus Brigstocke: Devil May Care

Sad 22 Med 2018

Sioe ‘stand-up’ newydd gan y comediwr gwobrwyol Marcus Brigstocke. Snowflake, Nazi, Remoaner, Trot, Libtard, Brextremist, Feminazi, Piers Morgan... Wrth i ni rannu ein gilydd i mewn i gategorïau mwy a mwy annymunol o ddrwg, mae'n amser...

Darllenwch fwy

jeremy-hardy-main

Jeremy Hardy - Wedi'i Chanslo

Mer 19 Med 2018

Mae Jeremy Hardy yn ei 4ydd degawd fel artist ‘stand-up’ eleni. Dyna ffordd mwy dramatig o ddweud ei fod wedi dechrau 34 mlynedd yn ôl a, heb ennill y loteri, mae'n debyg bod o leiaf 34 mlynedd arall i fynd. Yn 2014, darlledwyd y degfed gyfres...

Darllenwch fwy

guess-how-much-main

Guess How Much I Love You

Gwe 14 Med 2018 - Sad 15 Med 2018

Ymunwch â Little a Big Nutbrown Hare o’r llyfr hoffus Guess How Much I Love You wedi’i hysgrifennu gan Sam McBratney a’i darlunio gan Anita Jeram, wrth iddynt lamu oddi ar y ddalen ac ar y llwyfan mewn siwrnai hudol drwy’r tymhorau....

Darllenwch fwy

Comedy Club_main2

Noson Gomedi mis Awst

Iau 30 Aws 2018

Ymunwch â ni am noson wych wrth i ni samplu rhai o'r talentau comedi mwyaf disglair yn awyrgylch ymlaciedig ein cyntedd. Am docyn £3, fe gewch chi weld llu o gomediwyr sy'n dod i'r amlwg a bydd yna gynigion ddiodydd a thameidiau bar ar gael i'w...

Darllenwch fwy

Milwr_main

Milwr yn y Meddwl

Llun 06 Aws 2018 - Gwe 10 Aws 2018

Mae Ned wedi dod adref i orllewin Cymru o faes y gad. Ond mae ei brofiadau diweddar yn rhyfel Irac wedi gadael creithiau dyfnion; rhai’n greithiau gweledol, ac eraill – y rhai dyfnaf – yn anweledig.

Darllenwch fwy

Tremor summer_main

Tremor yng Nghaeredin

Mer 01 Aws 2018 - Sul 26 Aws 2018

Unwaith mae ein bywydau’n cael eu cyffwrdd â thrasiedi, a fedrwn ni fyth symud ymlaen? Chwalodd perthynas Sophie a Tom yn sgîl trychineb enbyd. Pedair mlynedd yn ddiweddarach wrth iddynt ddod wyneb i wyneb eto, mae hi dal yn bosib teimlo...

Darllenwch fwy

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

RT @AliceYarr: Just got out of Fel Anifail at @ShermanTheatre; a slow burning and beautifully tragic production which gut punched me when I…
Thu, 18 Oct 2018