Cynhyrchiadau Gorffennol

anweledig_main

Anweledig

Maw 12 Maw 2019 - Mer 13 Maw 2019

Mae cynhyrchiad cignoeth a dirdynnol Anweledig yn dilyn taith Glenda (Ffion Dafis), dynes sy'n byw gydag iselder difrifol, wrth iddi frwydro i ymdopi â'r salwch anweledig. Yn y fersiwn newydd hon rydym yn profi gornest tanbaid Glenda wrth iddi...

Darllenwch fwy

Ageless_main2

Ageless

Iau 07 Maw 2019 - Sad 09 Maw 2019

Mae Theatr Ieuenctid y Sherman yn gwbl gyfiawn wedi datblygu enw da o fod ymhlith un o ensemblau theatr fwyaf eithriadol Prydain. Eleni byddant yn perfformio Ageless, gwaith newydd gan Benjamin Kuffuor ynglyn â chyffur gwyrthiol sydd yn...

Darllenwch fwy

GJS_main

The Giant Jam Sandwich

Gwe 01 Maw 2019

Un diwrnod braf o haf, goresgyna pedair miliwn o gacwn ar bentref tawel Itching Down. Mae’r picnicwyr yn llawn panig a daw’r ffarmwr a’i gynhaeaf i ben. Mae’r cacwn yn swnllyd, yn annymunol ac yn waeth na dim, tydyn nhw’n malio dim pwy y...

Darllenwch fwy

TOTS_main2

The Taming of the Shrew

Iau 28 Chwe 2019 - Sad 16 Maw 2019

Mae Petruchio yn fenyw sydd ddim yn ofni sialens. Gorau oll gan mai ei thasg ddiweddaraf yw i ddofi bachgen hardd ond piwis o’r enw Kate. Ond ‘dyw Kate ddim am wneud pethau’n hawdd iddi… A wnaiff chwarae droi’n chwerw i Petruchio...

Darllenwch fwy

MarkThomas19_main

Mark Thomas: Check Up - Our NHS @ 70

Iau 28 Chwe 2019

Mae Mark Thomas yn 54, mae'r GIG yn 70 oed, mae disgwyliad oes cyfartalog cenedlaethol y DU yn 84. Os bydd Mark yn cyrraedd 84 bydd y GIG yn 100, sut fydden nhw'n edrych? Yn seiliedig ar gyfres o gyfweliadau gydag arbenigwyr blaenllaw yn y GIG a...

Darllenwch fwy

Quiz_main

Cwis Theatr y Sherman: Chwefror

Mer 20 Chwe 2019

Ymunwch â ni nos Fercher 20 Chwefror am Noson Cwis yng nghyntedd y Sherman. Bydd y bar ar agor o 6.00pm gyda'r Cwis yn dechrau am 7.00pm. Mae'n £1 y person i gymryd rhan a bydd gwobr ariannol i'r tîm buddugol (uchafswm o 6 o bobl). Bydd y...

Darllenwch fwy

Into the Light_main2

Into the Light

Iau 14 Chwe 2019 - Sad 16 Chwe 2019

Rydym ni i gyd yn chwennych rhyngweithiad, cysylltiad a dilysiad. Mae'r golau o’n blaenau yn addo hyn a mwy i bob un ohonom ni. Mae llewyrch ein ffonau symudol yn ein gwahodd i gael ein gwerthfawrogi, ein coleddu a'u caru. Mae'r her o gamu...

Darllenwch fwy

Comedy Club_main2

Clwb Comedi'r Stiwdio: Chwefror

Mer 13 Chwe 2019

Mae Theatr y Sherman yn arddangos rhai o gomediwyr mwyaf disglair a doniol Prydain. Ochr yn ochr â’n rhaglen o sioeau teithiol gan y comediwyr gorau yn y Brif Theatr, mae’r Stiwdio yn gartref i’n Clwb Comedi misol. Bydd pob noson Clwb...

Darllenwch fwy

Woof_main2

Woof

Iau 31 Ion 2019 - Sad 09 Chwe 2019

Mae Woof ynglŷn â dau ddyn mewn cariad. Dau ddyn sy’n creu eu rheolau eu hunain ar beth mae’n ei olygu i fod mewn perthynas. Ar ôl blwyddyn garlamus gyda’i gilydd, mae pwysau’n adeiladu, gan fygwth chwalu’r cysylltiad rhyngddynt. A...

Darllenwch fwy

artesmundi_Main

Artes Mundi - Fforwm yr Artist

Mer 23 Ion 2019

Ymunwch â ni ar gyfer ddiwrnod o gyflwyniadau gan ein hartistiaid ar y rhestr fer fydd yn cynnwys sgyrsiau, cyflwyniadau a pherfformiadau, ac yn cynnig cyfle heb ei ail i ystyried ymarfer bob un o’r artistiaid yn fwy dwfn a rhai o’r themâu a...

Darllenwch fwy

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Ymunwch â ni nos Fercher ar gyfer ein Clwb Comedi nesaf - dantaith perffaith yng nganol yr wythnos. Dewch â'ch ffri… https://t.co/QCW5zTzPIt
Mon, 18 Mar 2019