Cynhyrchiadau Gorffennol

Comedy Club_main2

Clwb Comedi'r Stiwdio: Ionawr

Iau 17 Ion 2019

Mae Theatr y Sherman yn arddangos rhai o gomediwyr mwyaf disglair a doniol Prydain. Ochr yn ochr â’n rhaglen o sioeau teithiol gan y comediwyr gorau yn y Brif Theatr, mae’r Stiwdio yn gartref i’n Clwb Comedi misol. Bydd pob noson Clwb...

Darllenwch fwy

Phil Nicol_main2

Phil Nichol: Your Wrong

Gwe 11 Ion 2019

Y sioe ail-orau a adolygwyd yn Ŵyl Caeredin 2017 gan seren wobrwyol o Everyone's Talking About Jamie yn y West End. Mae Your Wrong yn cwestiynu natur dealltwriaeth ac yn archwilio ein hangen i fod yn gywir am bopeth.

Darllenwch fwy

Comedy Club_main2

Clwb Comedi'r Stiwdio: Rhagfyr

Mer 12 Rhag 2018

Mae Clwb Comedi’r Stiwdio ym mis Rhagfyr yn symud i gyntedd y Sherman ar gyfer rhifyn arbennig tymor y gwyliau. Ymunwch â ni ar 12 Rhag am y comediwyr lleol gorau sy’n dod i’r amlwg, bowlen o Chilli* cynnes a diod** oll am £9 (ymlaen llaw...

Darllenwch fwy

alice-main

Tê Prynhawn yn Wonderland

Sad 01 Rhag 2018 - Sad 29 Rhag 2018

Ymunwch â ni yn Wonderland am ychydig o grefftio, canu a gemau cyn i chi fynd ati i fwynhau tê sy’n ddigon da i Frenhines. Boed i chi fynychu perfformaid o un o’n sioeau Nadolig ai peidio, mae hwn yn weithgaredd llawn hwyl i gadw eich rhai...

Darllenwch fwy

Alice_main2

Alice in Wonderland

Gwe 23 Tach 2018 - Sad 29 Rhag 2018

Dilynwch Alice i lawr y twll cwningen y Nadolig hwn i gyfarfod eich hoff gymeriadau. Ceisiwch ddal i fyny hefo’r White Rabbit (mae e dal yn hwyr), neu cymrwch dê hefo’r Mad Hatter. Ond gofalwch nad yw’r Queen of Hearts yn eich gweld chi neu...

Darllenwch fwy

Comedy Club_main2

Clwb Comedi'r Stiwdio: Tachwedd

Mer 21 Tach 2018

Dyw Stiwdio’r Sherman ddim yn le i weld drama gwych yn unig. Yn yr ychwanegiad newydd hwn i’n rhaglen, bydd y Stiwdio’n trawsnewid i fewn i glwb comedi glos. Bydd pob noson Clwb Comedi yn cynnwys arweinydd gwych, un o sêr gorau’r sîn, act...

Darllenwch fwy

little-red-main

Yr Hugan Fach Goch ar Daith

Maw 13 Tach 2018 - Iau 29 Tach 2018

Mae’r Hugan Fach Goch yn ymweld â'i hannwyl Famgu ar ei phen ei hun am y tro cyntaf. Wrth ruthro trwy'r goedwig, mae hi’n cyfarfod y Blaidd llwglyd sy’n gwneud iddi sylweddoli'r harddwch o'i chwmpas. Mae'n arafu wrth blethu ei ffordd i fwthyn...

Darllenwch fwy

GIWIH-main

Get It While It's Hot: Shed Man

Maw 13 Tach 2018 - Sad 17 Tach 2018

Dewch i weld beth sy’n ffrwtian yn theatr Caerdydd ar hyn o bryd. Blaswch y theatr ddiweddaraf, pastai flasus a diod adfywiol am £12.50 yn unig. Get It While It’s Hot yw platfform newydd sbon Theatr y Sherman ar gyfer cwmnïau theatr sy’n...

Darllenwch fwy

little-red-main

Yr Hugan Fach Goch

Sad 10 Tach 2018 - Gwe 28 Rhag 2018

Rydyn ni'n falch iawn o gyhoeddi mai ein sioe hudolus Nadolig nesaf fydd Hugan Fach Goch. Mae'r perfformiadau yma yng nghyfrwng y Gymraeg. Am sioeau yn y Saesneg, gwelir tudalen Little Red Riding Hood.

Darllenwch fwy

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Studio Comedy Club / Clwb Comedi’r Stiwdio Jan / Ion 17, 7.30pm Book now / Archebwch nawr: https://t.co/jy9JtBbUXl https://t.co/1GFa30QCzY
Wed, 16 Jan 2019