Cynhyrchiadau Gorffennol

TDC19_main

A Decade of Dance

Sad 18 Mai 2019

Mae The Dance Centre yn eu holau gyda dathliad rhyfeddol ar gyfer Dengmlwyddiant The Performance Centre…A Decade of Dance. Yn cynnwys rhai o’n hoff ganeuon a sioeau ar hyd y blynyddoedd, wedi’u hailddyfeisio a’u perfformio gan holl...

Darllenwch fwy

Sofie Hagen

Sofie Hagen: Bubblewrap, Happy Fat

Gwe 17 Mai 2019

Yn dilyn ei thaith o ‘Dead Baby Frog’ a werthodd yn llwyr yn 2018, daw Sofie i Theatr y Sherman gyda’r sioe ennillodd wobr Newydd-ddyfodiad Gorau Gŵyl Ymylol Caeredin iddi, ‘Bubblewrap’, sydd ynglyn â hunan-hyder a iechyd meddwl. Yn...

Darllenwch fwy

Discover Dance_main

Discover Dance

Iau 02 Mai 2019

Dysgwch symudiadau, ewch ar y llwyfan gyda dawnswyr y Cwmni, gwyliwch berfformiad byr a gofynnwch unrhyw beth i’r dawnswyr.

Darllenwch fwy

Shooting Rabbits_main2

Saethu Cwningod / Shooting Rabbits

Mer 01 Mai 2019 - Sad 04 Mai 2019

Wrth adael cartref yng nghanol nos, mae dyn ifanc yn teithio i Sbaen i frwydro dros ei gredoau. Yn ddihyfforddiant, yn ddibrofi ad ac yn hollol amharod, mae’n wynebu dewis rhwng delfrydiaeth a gweithred. Fyddech chi’n mentro popeth dros...

Darllenwch fwy

Awakening_main2

Awakening

Mer 01 Mai 2019 - Iau 02 Mai 2019

Tair dawns unigryw i ddiddanu a syfrdanu: Mae Afterimage yn brofi ad theatraidd unigryw, sy’n defnyddio cymysgedd o ddrychau a dawns greadigol. Mae grŵp annhebygol yn dod ynghyd am swper, lle caiff defodau eu rhoi ar brawf. Mae Revellers’...

Darllenwch fwy

WatchDanceClass_main

Gwylio Dosbarth y Cwmni

Mer 01 Mai 2019

CDCCymru yn agor y drysau i ddosbarth y Cwmni gyda digwyddiad Gwylio Dosbarth y Cwmni. Dewch i cael cip unigryw y tu ôl i’r llen ar y ffordd y mae ein dawnswyr yn paratoi oriau yn unig cyn iddynt lwyfannu sioe. Medrwch wylio, sgetsio...

Darllenwch fwy

Connections2019_main2

National Theatre Connections 2019

Iau 25 Ebr 2019 - Sad 27 Ebr 2019

Connections yw gŵyl flynyddol y National Theatre o ddramâu newydd ar gyfer theatrau ieuenctid ac ysgolion ac mae ymhlith un o ddigwyddiadau pwysicaf a mwyaf egnïol y calendr theatr ieuenctid. Mae’n cynnig profiad amhrisiadwy i bobl ifanc o’r...

Darllenwch fwy

Comedy Club_main2

Clwb Comedi'r Stiwdio: Ebrill

Iau 18 Ebr 2019

Mae Theatr y Sherman yn arddangos rhai o gomediwyr mwyaf disglair a doniol Prydain. Ochr yn ochr â’n rhaglen o sioeau teithiol gan y comediwyr gorau yn y Brif Theatr, mae’r Stiwdio yn gartref i’n Clwb Comedi misol. Bydd pob noson Clwb...

Darllenwch fwy

eggspoon_main

Egg and Spoon

Mer 17 Ebr 2019

Wnaiff y rhai mwyaf ifanc ddim eistedd yn llonydd i wylio sioe ac nid ydyn ni’n disgwyl iddynt wneud. Mae Egg and Spoon yn gamp ryngweithiol trwy’r tymhorau ble yr ewch i mewn ac allan o’n cylch hudol a chewch agor holl roddion natur. Bydd...

Darllenwch fwy

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Mae modd sgwennu eich barn am #ShermanLoseYourself ar ein bwrdd yn y cyntedd. Dyma rhai o'r adborth hyd yn hyn. https://t.co/3fYDhucit4
Wed, 22 May 2019