Cynhyrchiadau Gorffennol

Wolfie

DARLLENIADAU O DDRAMÂU: Wolfie

Sad 11 Gor 2020 - Sad 25 Gor 2020

Efeilliaid a wahanwyd ar ôl eu geni. Caiff un fyw mewn coedwig a’i magu gan flaidd. Bydd y llall yn darganfod gwyddoniaeth wrth i’w mam doddi mewn bath. A fydd eu llwybrau’n croesi eto? Mae Wolfie yn rhannol yn stori dylwyth teg ac yn...

Darllenwch fwy

RitualMain

DARLLENIADAU O DDRAMÂU: Ritual

Gwe 03 Gor 2020 - Gwe 17 Gor 2020

Ni allwn greu na bod yn rhan o theatr fyw ar hyn o bryd. Mae ein defodau dyddiol prin bellach yn cynnwys ymarfer corff, golchi llestri, coginio a glanhau. Gyda hyn mewn golwg, fe gomisiynodd Dirty Protest dri dramodydd Cymreig sydd ar ddechrau eu...

Darllenwch fwy

TYD

Tydfil Tales

Mer 01 Gor 2020 - Sul 06 Med 2020

Tameidiau o atgofion, brith gof o hanner straeon, a hanesion yn cael eu rhannu gan breswyliaid cartref gofal The Daffodils ym Merthyr Tudful sy’n cael eu plethu at ei gilydd mewn drama newydd brydferth ar ffurf drama radio: Tydfil Tales.

Darllenwch fwy

Lung Water

DARLLENIADAU O DDRAMÂU: Lung Water

Sad 27 Meh 2020 - Sad 11 Gor 2020

6 Drama mewn mannau digidol. Bydd Theatr y Sherman a NTW yn cydweithio ag amrywiaeth o gwmnïau ac artistiaid annibynnol i gynhyrchu darlleniadau o ddramâu, gan arddangos talent dramodwyr, cwmnïau a gweithwyr creadigol ar draws Cymru.

Darllenwch fwy

TWM SION CATI

Twm Siôn Cati - WEDI'I GANSLO

Gwe 12 Meh 2020

Pan fo’r nos yn hir a’r gwynt yn rhuo, a’r coed yn plygu a’u dail yn chwyrlïo, ar hyd ambell i lôn diarffordd yng Nghymru, os wnewch chi wrando yn ddigon astud mae sŵn adlais carnau ceffyl i’w clywed....sŵn y lleidr pen ffordd enwog...

Darllenwch fwy

Comma_main

DEG: Comma

Gwe 05 Meh 2020 - Gwe 12 Meh 2020

Mae DEG yn rhoi tamaid byr o theatr i chi fydd yn doriad i’ch diwrnod. Mae’n atodiad perffaith ar gyfer egwyl gyda choffi, ar ddiwedd diwrnod o weithio o adre, neu pan fyddwch yn rhoi eich traed i fyny ar ôl i’r plant fynd i’r gwely....

Darllenwch fwy

Rhyfelwraig_main

DEG: Y Rhyfelwraig

Gwe 05 Meh 2020 - Gwe 12 Meh 2020

Mae DEG yn rhoi tamaid byr o theatr i chi fydd yn doriad i’ch diwrnod. Mae’n atodiad perffaith ar gyfer egwyl gyda choffi, ar ddiwedd diwrnod o weithio o adre, neu pan fyddwch yn rhoi eich traed i fyny ar ôl i’r plant fynd i’r gwely....

Darllenwch fwy

Belly Buttons_main

DEG: Belly Buttons

Gwe 05 Meh 2020 - Gwe 12 Meh 2020

Mae DEG yn rhoi tamaid byr o theatr i chi fydd yn doriad i’ch diwrnod. Mae’n atodiad perffaith ar gyfer egwyl gyda choffi, ar ddiwedd diwrnod o weithio o adre, neu pan fyddwch yn rhoi eich traed i fyny ar ôl i’r plant fynd i’r gwely....

Darllenwch fwy

Dom's Drug Prayer_main

DEG: Dom's Drug Prayer

Gwe 05 Meh 2020 - Gwe 12 Meh 2020

Mae DEG yn rhoi tamaid byr o theatr i chi fydd yn doriad i’ch diwrnod. Mae’n atodiad perffaith ar gyfer egwyl gyda choffi, ar ddiwedd diwrnod o weithio o adre, neu pan fyddwch yn rhoi eich traed i fyny ar ôl i’r plant fynd i’r gwely....

Darllenwch fwy

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Wedi'i ysgrifennu gan @LowriEJenkins, bydd Winners yn gwneud ichi chwerthin, crio, a dymuno ei bod yn amser ar gyfe… https://t.co/M9l221eyNG
Thu, 24 Sep 2020