Cynhyrchiadau Gorffennol

Athletico Mince Podcast

Athletico Mince

Gwe 27 Maw 2020

Mae Bob Mortimer ac Andy Dawson yn cyflwyno'u podcast pobolgaidd ar y llwyfan unwaith yn rhagor, am y tro cyntaf ers 2017. Disgwyliwch i glywed gan eich hoff gymeriadau tra'n profi lefelau eithriadol o grefft llwyfan Bob ac Andy. (Hyd y perfformiad:...

Darllenwch fwy

Spring Awakening_main2

CBCDC: Spring Awakening - WEDI'I GANSLO

Maw 24 Maw 2020 - Sad 28 Maw 2020

Bydd ieuenctid a gwrthryfel yn ffrwydro ar y llwyfan wrth i Goleg Brenhinol Cymru gyflwyno cynhyrchiad dwys newydd o’r sioe gerdd roc ac enillydd Gwobr Tony a addaswyd o’r ddrama ddadleuol gan Frank Wedekind am y celwyddau rydym yn eu dweud wrth...

Darllenwch fwy

Discover Dance_main

Discover Dance

Sad 21 Maw 2020

Mae Darganfod Dawns yn berfformiad rhyngweithiol, hamddenol a llawn hwyl. Rhowch gynnig ar ddawnsio, yna gwyliwch y dawnswyr proffesiynol wrth eu gwaith.

Darllenwch fwy

Nigel Charnock

The Life and Career of Nigel Charnock

Gwe 20 Maw 2020

Taith yn archwilio bywyd a gyrfa Nigel Charnock gyda Graham Clayton-Chance – cyfaill a chydweithiwr oes – wedi’i darlunio drwy lyfrau gwaith hynod fanwl Nigel a thestunau ysgrifenedig eraill sy’n ymdrin â 30 mlynedd o’i fywyd.

Darllenwch fwy

Rugbi

National Dance Company Wales: KIN

Gwe 20 Maw 2020 - Sad 21 Maw 2020

Dawns sy’n ein huno ni Mae’n uno pobl, teuluoedd, ffrindiau, clybiau, timau, llwythau a chymunedau. CDCCymru’n perfformio barddoniaeth, chwaraeon a gwleidyddiaeth ar draws tri darn dawns pwerus.

Darllenwch fwy

Ripples

New 2020: Ripples

Iau 19 Maw 2020

Mewn canolfan adsefydlu i grwpiau ym Mhen-y-bont ar Ogwr, mae wyth o bobl yn cael eu gorfodi at ei gilydd er mwyn wynebu, ail-fyw a mynd dros drawma'r gorffennol. Nid oes ganddynt unrhyw beth yn gyffredin ond y caethiwed y maent yn brwydro yn ei...

Darllenwch fwy

Suzi Ruffell_main

Suzi Ruffell: Dance Like Everyone’s Watching

Gwe 13 Maw 2020

Suzi Ruffell has made a name for herself by turning tragedy and anxiety into big laughs. This year she is actually happy. This show answers the question: are all stand-ups at their best when they are miserable? Fingers crossed no

Darllenwch fwy

Tylwyth

Tylwyth

Maw 10 Maw 2020 - Gwe 13 Maw 2020

Mae Aneurin wedi bod yn dianc rhag ei orffennol, ond – mewn tro annisgwyl, diolch i Grindr – mae e wedi syrthio mewn cariad. Pan mae Dan ac yntau’n penderfynu mabwysiadu, mae'r ddau ohonynt ar ben eu digon. Ond wrth addasu i fywyd fel tad, a...

Darllenwch fwy

Madame Ovary

Madame Ovary

Iau 05 Maw 2020

Mae'n fis Ionawr 2018. Mae Rosa Hesmondhalgh yn ysgrifennu ei haddunedau. Mae'n mynd i wrthod mynd allan â thwpsod, dechrau ymarfer ioga, ac ysgrifennu celf o safon dda iawn. Ond cyn ei bod wedi cael amser i ddileu ei hapiau canfod cariad a...

Darllenwch fwy

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

RT @KeepOnWriting20: Coming up at 18:30, #potions by @tracybright Tracy is a currently playwright in residence at @StayatHomelitFest & co-f…
Wed, 08 Apr 2020