Cyflwyniad I Ysgrifennu Dramâu

Cyflwyniad i Ysgrifennu Dramâu

I appreciated the friendly, creative environment, and it has made me look forward to writing professionally in the future.”

Mae rhaglen Cyflwyniad i Ysgrifennu Dramâu Theatr y Sherman yn cynnig cyfle i bobl ifanc 15-18 oed archwilio a datblygu eu sgiliau ysgrifennu creadigol. Yn bwysicaf oll, mae'n le iddynt ddarganfod eu llais a'i rannu ag eraill.

Rydym yn falch o gynnig hyn yn gyfan gwbl AM DDIM diolch i gefnogaeth yr Esmëe Fairbairn Foundation.

Bob wythnos mae ein pobl ifanc yn magu hyder trwy ddysgu sgiliau newydd a gwneud cysylltiadau newydd. Mae ein sesiynau’n cael eu harwain gan dîm ymroddedig, ac nid ydynt yn canolbwyntio ar ysgrifennu yn unig. Mae'r sesiynau hefyd yn canolbwyntio ar bethau rydyn ni'n gwybod sy'n bwysig i'n pobl ifanc fel datblygu sgiliau cymdeithasol, datrys problemau a chydweithio. Mae ein gweithdai wyneb yn wyneb wedi gorfod symud ar-lein, ond dim ond hynny sydd wedi newid.

Mae ein sesiynau Zoom wythnosol yn annog ein pobl ifanc i brofi amrywiaeth o dechnegau a sgiliau ysgrifennu creadigol ac ysgrifennu dramâu. Ar ddiwedd y tymor hwn bydd gwaith ysgrifennu’r bobl ifanc yn cael ei rannu mewn tymor byr o waith ar-lein a gyflwynir gan actorion a chyfarwyddwyr proffesiynol.

Mae Cyflwyniad i Ysgrifennu Dramâu yn agored i bawb rhwng 15 a 18 oed. Rydym yn ymwybodol fod pob person ifanc yn datblygu yn eu amser eu hunain. Ein nod yw darparu amgylchedd sy'n eu meithrin, fel y gall ein pobl ifanc wneud y gorau o'u profiadau. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y rhaglen, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni ar yr e-bost isod.

Mae ein sesiynau yn cael eu cynnal bob nos Iau yn ystod y tymor ysgol rhwng 7.30yh a 9.30yh. Er mwyn cael mwy o wybodaeth neu i gofrestru cysylltwch â ni ar itp@shermantheatre.co.uk

I would unquestionably recommend this course to other young people, who are interested in writing.”

Tiwtorialau Fideo ac Adnoddau

Yn ogystal â’r sesiynau wythnosol rydym hefyd yn cefnogi amgylcheddau dysgu cyfunol trwy ein cyfres o diwtorial fideo AM DDIM.

Mae gweithwyr theatr proffesiynol o bob rhan o Gymru a'r DU wedi cyfrannu drwy greu gweithdai sy’n cynnig arweiniad ar gyfer gwaith ysgrifennu creadigol a chreu theatr. Mae pob cyfrannydd yn cyflwyno eu hunain ac yn siarad am lwybr eu gyrfa, cyn eich arwain trwy ddau ymarfer i wella'ch sgiliau.

Rydym hefyd yn darparu pecyn gweithgareddau gyda gwybodaeth bellach am yr ymarferion a geirfa fanwl, sy'n eich galluogi i ddatblygu gwersi a chynlluniau gwaith. Dewch o hyd i enghraifft o'r adnodd ysgrifenedig yma.

I dderbyn dolen i’r tiwtorialau fideo a'r adnodd llawn, cysylltwch â ni ar itp@shermantheatre.co.uk

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Nos Iau yma, bydd sioe comedi ar-lein @JosieLong gyda ni i'ch difyrru a'ch dyrchafu wrth ofyn: Hyd yn oed cyn i 202… https://t.co/TEAfsRjywX
Mon, 12 Apr 2021