Cyflwyniad I Ysgrifennu Dramâu

Yn hydref 2018 lansiodd Theatr y Sherman fenter newydd gyda’r bwriad o gyflwyno pobl ifanc rhwng 15-18 oed (TGAU i Lefel A) i ysgrifennu ar gyfer y llwyfan. Mae Cyflwyniad i Ysgrifennu Dramâu yn rhoi cyfle unigryw i gyfrannogwyr fedru archwilio ysgrifennu ar gyfer y theatr, wedi’i gefnogi gan ddramodwyr a chyfarwyddwyr Cymreig blaengar neu’r rheiny sy’n byw yng Nghymru.

Bydd y sesiynau Cyflwyniad i Ysgrifennu Dramâuyn cael eu cynnal ar nos Iau yn ystod tymor ysgol rhwng 7.30yh - 9.30yh. Darganfyddwch fwy isod:

Oes gennych chi syniad gwych ar gyfer stori? Hoffech chi wybod sut i’w ysgrifennu? Ymunwch â ni ar gyfer weithdy ysgrifennu AM DDIM* yn Theatr y Sherman. Dysgwch gan ddramodwyr proffesiynol Cymreig, creu cymeriadau, ysgrifennu golygfeydd a datblygu syniadau ar gyfer drama lawn. Addas ar gyfer oed 15-18. Mae archebu yn hanfodol.

 

*Bydd holl gostau teithio rhesymol yn cael ei ad-dalu

I archebu lle cysylltwch: 029 2064 6980 | timothy.howe@shermantheatre.co.uk

Cefnogir Cyflwyniad i Ysgrifennu Dramâu gan y Esmée Fairbairn Foundation.

Emsee Fairbairn logo

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Wythnos yn unig i fynd tan noson agoriadol cynhyrchiad Theatr Ieuenctid y Sherman o The IT. Peidiwch â cholli'ch cy… https://t.co/WyAxQkvwV8
Thu, 20 Feb 2020