Cyflwyniad I Ysgrifennu Dramâu

Cyflwyniad i Ysgrifennu Dramâu - Adnoddau Tymor yr Hydref 2020 Nawr Ar Gael!

Yr hydref hwn, mae Theatr y Sherman yn cynnig cyfle i bobl ifanc greu, archwilio a datblygu amrywiaeth o sgiliau ysgrifennu creadigol, yn benodol rhai sy'n ymwneud ag ysgrifennu dramâu.

Yn ddelfrydol ar gyfer amgylcheddau dysgu cyfunol, mae'r rhaglen hon sydd AM DDIM wedi'i hanelu at bobl ifanc 15-18 oed ac yn darparu tiwtorialau fideo cyffrous gydag ystod eang o artistiaid dysgu proffesiynol o bob rhan o'r byd theatrig, sy’n bosib eu gwylio pryd bynnag sy’n gyfleus i chi. Ochr yn ochr â'r rhain byddwn hefyd yn darparu pecyn adnoddau a fydd yn eich galluogi i ddatblygu gwersi a chynlluniau gwaith.

Mae'r gweithwyr proffesiynol sydd wedi cyfrannu at y rhaglen yn cynnwys awduron, actorion a hwyluswyr o bob rhan o Gymru a'r DU. Rydym yn falch bod eu gwaith wedi cael ei gynnwys fel rhan o raglenni y Sherman dros y tair blynedd diwethaf. Mae hyn yn cynnwys Kyle Lima a Hannah McPake, y mae eu dramâu Mr Carlos De Pass a Rodney and the Shrieking Sisterhood yn rhan o'n tymor Calon Caerdydd:

www.heartofcardiff.co.uk

Dewch o hyd i enghreifftiau o rai o'r proffiliau a'r ymarferion sydd i'w cael yn yr adnodd llawn yma.

Er mwyn derbyn y tiwtorialau fideo a’r pecyn llawn sy'n cyd-fynd â'r gwaith hwn, cysylltwch â Non ar itp@shermantheatre.co.uk.

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Nid yw pêl-droed yn ddim heb ei gefnogwyr ac mae gan y pŵer i ddod â phobl ynghyd. Mae Aled Wyn Thomas yn dod â str… https://t.co/036IJzPqwj
Tue, 26 Jan 2021