Cyflwyniad I Ysgrifennu Dramâu

WYTH: Dramâu newydd gan leisiau newydd

Diolch i gefnogaeth barhaus yr Esmée Fairbairn Foundation, mae Cyflwyniad i Ysgrifennu Dramâu - cwrs Theatr y Sherman ar gyfer pobl ifanc rhwng 15 a 18 oed - wedi parhau drwy’r cyfnod clo, ac wrth iddo lacio.

Mae’r cyfranogwyr wedi creu wyth monolog a fydd - fel ein prosiect DEG/TEN - yn cael eu perfformio a’u ffilmio gan actorion yn eu cartrefi, a’u dangos ar Youtube. Bydd y monologau hyn yn archwilio ein dyfodol tu hwnt i 2020.

Rydym yn chwilio am gyfarwyddwyr ac actorion sydd ar unrhyw bwynt yn eu gyrfa er mwyn gwneud y prosiect hwn yn bosib.

Gwybodaeth bwysig:

  • Gall unrhyw un sy’n Gymro/Gymraes neu’n byw yng Nghymru ymgeisio.
  • Bydd teulu artistig y Sherman yn dewis y cyfarwyddwyr a’r actorion.
  • Bydd pob cyfarwyddwr yn derbyn £100.
  • Rhaid i bob actor fod a’r gallu i ffilmio eu monolog eu hunain.
  • Bydd pob actor yn derbyn £80.

Mae 7 rhan ar gael ar gyfer actorion:

►  2 gymeriad sy’n arddel hunaniaeth fenywaidd (i chwarae oedran 16-20)
►  1 cymeriad sy’n arddel hunaniaeth fenywaidd (i chwarae oedran 20-30)
►  1 gymeriad sy’n arddel hunaniaeth gwrywaidd (i chwarae oedran 20-30)
►  2 gymeriad sy’n arddel hunaniaeth gwrywaidd (i chwarae oedran 30-40)
►  1 cymeriad sy’n arddel hunaniaeth gwrywaidd (unrhyw oedran)

*** Mae rôl arall i blentyn, a fydd yn cael ei chwarae gan aelod o Theatr Ieuenctid y Sherman***

Os oes gennych ddiddordeb mewn un o’r rhannau hyn, ebostiwch itp@shermantheatre.co.uk

Dylech nodi pa ran rydych yn ymgeisio amdano yn y llinell destun, a dylech gynnwys llun a pharagraff byr yn egluro ychydig am eich gyrfa.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Gwener Gorffennaf 24.

Cefnogir Cyflwyniad i Ysgrifennu Dramâu gan y Esmée Fairbairn Foundation.

Emsee Fairbairn logo

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Mae ein ffynonellau incwm wedi diflannu'n llwyr. Os gallwch chi, ystyriwch gyfrannu i Theatr y Sherman heddiw. Tecs… https://t.co/mSfamWsjUn
Sat, 26 Sep 2020