Clwb Byddar Y Theatr

 

Mae ein clwb byddar theatr arobryn yn cynnig y canlynol i aelodau Sherman 5 sy'n aelodau o'r gymuned fyddar:

• Tocynnau Sherman 5 gostyngedig (£5 i bobl dros 25 oed / £2.50 i bobl dan 25 oed)

• Perfformiadau gydag is-deitlau neu mewn BSL

• Cyflwyniadau BSL i gynyrchiadau AM DDIM

• Cymorth BSL cyn y sioe yn ein cyntedd a'n caffi AM DDIM

• Sgyrsiau BSL ar ôl y sioe ar gyfer detholiad o gynyrchiadau AM DDIM

 

Bydd cymorth BSL yn ein bar caffi a chyntedd cyn pob perfformiad.

Archebwch eich tocynnau theatr ymlaen llaw i gymryd mantais o'r cynnig rhad ac am ddim hwn.

Gallwch wneud hyn drwy e-bostio’r Swyddfa Docynnau yn box.office@shermantheatre.co.uk a gadael i'n haelodau staff cyfeillgar wybod eich bod yn aelod Sherman 5 o Glwb Byddar y Theatr.

Gallwch dalu am eich tocynnau pan fyddwch yn eu casglu.

 

PERFFORMIADAU CLWB BYDDAR Y THEATR

Mae Theatr y Sherman yn blaenoriaethu lles a diogelwch ei staff, ei chynulleidfa a’i chymuned. Yn dilyn y cyngor diweddaraf gan y llywodraeth ynglyn a’r coronafeirws, ac yn unol gydag aelodau eraill UK Theatre, mae’n flin gennym gyhoeddi na fydd perfformiadau yn digwydd yn Theatr y Sherman nes clywir yn wahanol. Dros y dyddiau nesaf byddwn yn gweithio i aildrefnu cymaint o berfformiadau â phosib. Os na allwn aildrefnu perfformiadau byddant yn cael eu canslo.

 

 

Gwobr Action on Hearing Loss Cymru

 Deaf TC

Roeddem yn falch bod Action on Hearing Loss Cymru wedi cydnabod Clwb Pobl Fyddar Theatr y Sherman drwy ddyfarnu gwobr Rhagoriaeth Cymru iddo yn 2017 a 2018 -  cynhaliwyd y broses ddyfarnu gan banel o bobl sy'n fyddar ac yn drwm eu clyw ac aelodau o'r elusen. Mae'r gwobrau yn cydnabod sefydliadau sy'n gweithio i wella gwasanaethau i'r 575,000 o bobl yng Nghymru sydd wedi colli eu clyw.

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Our Box Office phone line (029 2064 6900) is now back open for Anfamol and will remain open until 8pm this evening (Mon 27 Sept).
Mon, 27 Sep 2021