Sherman +

Ymunwch â’n cynllun aelodaeth newydd ar gyfer pobl sy’n mwynhau’r theatr Sherman+

Manteisiwch ar y theatr.

Cynllun aelodaeth newydd yw Sherman+ ar gyfer pobl sy’n mwynhau’r theatr ac am ddod yn agosach ati, sydd am fynd y tu ôl i’r llen a darganfod byd newydd. Mae aelodau’n cael mynediad at ddigwyddiadau arbennig a chynnwys digidol sy’n cynnig blas unigryw ar sut mae theatr yn cael ei chreu gan y bobl sy’n gyfrifol amdani. Nid dim ond hyrwyddo’u mwynhad o theatr mae aelodau Sherman+, maen nhw hefyd yn cefnogi’r gwaith rydyn ni’n ei wneud i wasanaethu cynulleidfaoedd, artistiaid, cymunedau a phobl ifanc.

Mae’r manteision yn cynnwys:
• Gwahoddiadau i ddigwyddiadau ecsgliwsif yn Theatr y Sherman o dan arweiniad artistiaid a gwneuthurwyr theatr.
• Fideo neu bodlediad arbennig o du ôl i’r llen ar gyfer pob cynhyrchiad Sherman.
• E-fwletin newyddion tu ôl i’r llen bob tymor (dair gwaith y flwyddyn).
• Copi o’n hadolygiad blynyddol.
• Cydnabyddiaeth o’ch cefnogaeth ar wefan Theatr y Sherman.
£20 y mis yw cost aelodaeth Sherman+. Isafswm o 12 mis.