Sherman +

Ymunwch â’n cynllun aelodaeth newydd ar gyfer pobl sy’n mwynhau’r theatr Sherman+

Manteisiwch ar y theatr

Cynllun aelodaeth newydd yw Sherman+ ar gyfer pobl sy’n mwynhau’r theatr ac am ddod yn agosach ati, sydd am fynd y tu ôl i’r llen a darganfod byd newydd. Mae aelodau’n cael mynediad at ddigwyddiadau arbennig a chynnwys digidol sy’n cynnig blas unigryw ar sut mae theatr yn cael ei chreu gan y bobl sy’n gyfrifol amdani. Nid dim ond hyrwyddo’u mwynhad o theatr mae aelodau Sherman+, maen nhw hefyd yn cefnogi’r gwaith rydyn ni’n ei wneud i wasanaethu cynulleidfaoedd, artistiaid, cymunedau a phobl ifanc.

Mae’r manteision yn cynnwys:

• Gwahoddiadau i ddigwyddiadau ecsgliwsif yn Theatr y Sherman o dan arweiniad artistiaid a gwneuthurwyr theatr
• Fideo neu bodlediad arbennig o du ôl i’r llen ar gyfer pob cynhyrchiad Sherman
• E-fwletin newyddion tu ôl i’r llen bob tymor (dair gwaith y flwyddyn)
• Copi o’n hadolygiad blynyddol
• Cydnabyddiaeth o’ch cefnogaeth ar wefan Theatr y Sherman.
• £20 y mis yw cost aelodaeth Sherman+. Isafswm o 12 mis.

___

Mae cynlluniau aelodaeth y Sherman yn cynnwys gwerth buddion sy’n manylu ar gost wirioneddol aelodaeth i’r elusen. Gellir prynu’r buddion hyn ar wahân am y pris yma. Bydd unrhyw symiau a roddir yn ychwanegol at y gwerth buddion hwn yn cael ei roi fel rhodd ac yn gymwys ar gyfer Rhodd Cymorth. Ni ellir ad-dalu unrhyw rodd. Aelodaeth Sherman+ – Rhodd £195/Tâl Aelodaeth £45. Cynllun Cymwynaswr – Rhodd £390/ Tâl Aelodaeth £210. I drafod prynu budd-daliadau ar wahân cysylltwch ag Emma Tropman ar 029 2064 6976.