RHOWCH RHODD

Cefnogwch ein gwaith heddiw. Mae rhoi rhodd tuag at waith y Sherman yn gyflym ac yn hawdd.

Mae eich cefnogaeth nawr yn bwysicach nag erioed.

Oeddech chi'n gwybod ein bod ni'n elusen gofrestredig?

Cyfrannwch ar-lein neu drwy neges destun. Trwy roi rhodd, waeth pa mor fawr neu fach, byddwch yn darparu cefnogaeth hanfodol i’n galluogi ni i:

● Greu theatr eithriadol
● Meithrin artistiaid Cymreig a rhai sy’n byw yng Nghymru
● Datblygu pobl ifanc fel dinasyddion a chrewyr theatr y dyfodol
● Cysylltu â chymunedau ledled Caerdydd a De Cymru

Cyfrannu drwy neges destun

I gyfrannu £5 tecstiwch SHERMAN 5 i 70450
I gyfrannu £10 tecstiwch SHERMAN 10 i 70450
I gyfrannu £15 tecstiwch SHERMAN 15 i 70450

Bydd cost y neges yn cynnwys eich cyfraniad a phris un neges destun arferol.

Os hoffech gael sgwrs ynglŷn â rhoi cyfraniad i Theatr y Sherman, cysylltwch ag emma.tropman@shermantheatre.co.uk

CYFRANNWCH

Cefnogwch ein gwaith heddiw