Mabwysiadu Sedd

Rhowch anrheg arbennig i unrhywun sy’n caru’r theatr

Cymerwch eich sedd gyda Ruth Jones a Rhys Ifans

Mae ein Noddwr Rhys Ifans a Ruth Jones, ymhlith llu o enwau cyfarwydd eraill, wedi mabwysiadu seddi yn awditoriwm ein Prif Dŷ. Cefnogwch Theatr y Sherman trwy roi sedd i'ch ffrind, anwylyd neu hyd yn oed i chi eich hun ochr yn ochr â nhw.

Mae’r anrheg unigryw a pharhaol hon yn rhoi plac i’r derbynnydd gydag arysgrif o’ch dewis arno, a hynny ar sedd fabwysiedig yn ein Prif Dŷ am 10 mlynedd. Mabwysiadwch sedd heddiw drwy roi rhodd o £300 a chefnogwch ni i barhau i greu theatr arobryn a chlodfawr yng nghanol Caerdydd.

Nodwch nad yw mabwysiadu sedd yn cynnwys unrhyw hawliau archebu ar gyfer y sedd a enwir. Bydd uchafswm o lythrennau yn bosib ar gyfer yr arysgrif ar y plac.

Mabwysiadwch sedd heddiw.

Adopt A Seat