Cefnogwyr y Stiwdio

Dewch yn gefnogwr i le arbennig iawn ym myd y theatr yng Nghymru

Mae pethau anhygoel yn digwydd yn Stiwdio y Sherman.

Mae clasuron y dyfodol yn cael eu perfformio yno am y tro cyntaf. Mae ysgrifennu newydd craff yn cael ei ffurfio o fewn ei waliau. Mae pobl ifanc yn cael eu profiad cyntaf o berfformio ar lwyfan yno. Ac yn aml mae aelodau ieuengaf ein cynulleidfa yn profi theatr byw am y tro cyntaf yno. Gyda'r cynllun seddi hyblyg, nid oes unrhyw ddau brofiad yr un fath yn y Stiwdio.

Am rodd o £200, bydd eich cyfraniad fel Cefnogwr y Stiwdio yn cael ei gydnabod drwy arddangos enw o’ch dewis ar blac wrth y fynedfa i’r awditoriwm. Bydd Cefnogwyr y Stiwdio yn cefnogi ysgrifennu newydd, lleisiau newydd a phosibiliadau newydd.

Studio Supporters