Cefnogi

Support us 2020

Mae Theatr y Sherman yn theatr i chi ac mae angen eich help nawr.

Fel elusen gofrestredig, bydd Theatr y Sherman yn dibynnu mwy nag erioed ar gefnogaeth unigolion i sicrhau y gallwn barhau i gyflwyno perfformiadau, gweithgareddau a chyfleoedd i bobl yng Nghaerdydd, cynulleidfaoedd, artistiaid a chymunedau yn ystod yr wythnosau a'r misoedd nesaf nes i'r sefyllfa ddigynsail a heriol hon fynd heibio.

Mae cymorth pobl fel chi yn medru ein helpu i gyflwyno rhaglenni artistig amrywiol a gwahanol, ymestyn at gynulleidfaoedd newydd, datblygu ein pobl ifanc trwy ein gwaith Theatr Ieuenctid ac Addysg, cysylltu â chymunedau a datblygu ysgrifenwyr newydd ac artistiaid sy’n ymddangos.

Mae nifer o ffyrdd y gallwch helpu i gefnogi ein gwaith:

Gwneud rhodd arlein
Gwneud rhodd unrhyw bryd arlein yma

Just Giving
Gwneud rhodd unigol neu reolaidd trwy ein tudalen Just Giving

Mabwysiadu Sedd
Cymerwch eich sedd gyda Rhys Ifans, noddwr y Sherman. Darganfyddwch fwy yma

Prynwch Daleb Anrheg y Sherman
Trwy brynu taleb anrheg nid yn unig y gallwch chi roi noson allan i'ch hun yn y theatr i edrych ymlaen ati ond byddwch hefyd yn ein cefnogi nawr. Prynwch nawr a byddwch yn derbyn eich Taleb Rhodd Sherman cyn gynted ag y byddwn yn ôl ar agor.

Cynllun Cymwynaswr
Bydd gan aelodau Cynllun Cymwynaswr fynediad at ddigwyddiadau a gweithgareddau arbennig lle byddant yn cael cyfle unigryw i brofi dylanwad eu cefnogaeth yn uniongyrchol. Darganfyddwch fwy yma

 

Os hoffech drafod gwneud cyfraniad ffoniwch 029 2064 6900 neu ebostiwch development@shermantheatre.co.uk

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

RT @KeepOnWriting20: Coming up at 18:30, #potions by @tracybright Tracy is a currently playwright in residence at @StayatHomelitFest & co-f…
Wed, 08 Apr 2020