Cefnogi

Support us montage

Fel elusen gofrestredig, dibynna Theatr y Sherman ar gefnogaeth gan unigolion, cwmnïau, ymddiriedolaethau a sefydliadau er mwyn ein helpu i gyflawni ein gwaith ar y llwyfan ac oddi arni.

Mae cymorth pobl fel chi yn medru ein helpu i gyfl wyno rhaglenni artistig amrywiol a gwahanol, ymestyn at gynulleidfaoedd newydd, cysylltu â chymunedau a datblygu ysgrifennwyr newydd ac artistiaid sy’n ymddangos.

Mae nifer o ffyrdd y gallwch helpu i gefnogi ein gwaith:

Gwneud rhodd trwy neges destun
Tecstiwch SHER12 yn ogystal â'r swm yr hoffech ei gyfrannu i 70070. Er enghraifft, i gyfrannu £5, tecstiwch SHER12 £5 i 70070. Bydd pob ceiniog o'ch rhodd (gan gynnwys Gift Aid) yn cefnogi Theatr y Sherman. Gall tâl fod ynghlwm â'r neges destun, felly cymrwch olwg ar gyfraddau cyffredinol eich rhwydwaith ffôn.

Gwneud rhodd arlein
Gwneud rhodd unrhyw bryd arlein yma

Gwneud rhodd dros y ffôn
Ffoniwch ein Swyddfa Docynnau ar 029 2064 6900

Just Giving
Gwneud rhodd unigol neu reolaidd try ein tudalen Just Giving

Os hoffech drafod gwneud cyfraniad cysylltwch 029 2064 900 neu ebostiwch development@shermantheatre.co.uk

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Dyma'ch cyfle olaf i fanteisio ar ein cynnig cynnar ar gyfer Hedda Gabler. Archebwch heddiw o dewis unrhyw sedd yn… https://t.co/aBBxf6XKdV
Thu, 20 Jun 2019