Cefnogi

Support us 2020

Chwaraewch eich rhan wrth sicrhau dyfodol Theatr y Sherman.

Fel elusen gofrestredig, rydym yn Theatr y Sherman yn ddibynnol ar haelioni ein cefnogwyr i sicrhau ein bod yn aros wrth galon ein cymuned, fel lle i bawb.

Mae'r gefnogaeth hael hon wedi helpu i sicrhau ein bod yn goroesi ers Mawrth 2020, ac wrth inni gymryd camau tuag at allu agor ein drysau eto, bydd y gefnogaeth unwaith eto’n allweddol wrth sicrhau ein adferiad.

Trwy roi cyfraniad, waeth pa mor fawr neu fach, byddwch yn darparu cefnogaeth hanfodol i'n galluogi i barhau i greu profiadau theatr gwych, meithrin a chefnogi gwneuthurwyr theatr Cymreig, datblygu pobl ifanc, a chysylltu â chymunedau ledled Caerdydd.

 

Mae nifer o ffyrdd y gallwch helpu i gefnogi ein gwaith:

Mabwysiadu Sedd
Cymerwch eich sedd gyda Ruth Jones, a Rhys Ifans noddwr y Sherman. Darganfyddwch fwy yma.

Cyfle i dodd yn Gefnogwr y Stwdio
Cefnogi ysgrifennu newydd, lleisiau newydd a pphosibiliadau newydd. Darganfyddwch fwy yma.

Cyfrannu Trwy Tecst

I gyfrannu £5 tecstiwch SHERMAN 5 i 70450

I gyfrannu £10 tecstiwch SHERMAN 10 i 70450

I gyfrannu £15 tecstiwch SHERMAN 15 i 70450

Bydd cost y neges yn cynnwys eich cyfraniad a phris un tecst arferol.

Gwneud rhodd arlein
Gwneud rhodd unrhyw bryd arlein yma.

Prynwch Daleb Anrheg y Sherman
Trwy brynu taleb anrheg nid yn unig y gallwch chi roi noson allan i'ch hun yn y theatr i edrych ymlaen ati ond byddwch hefyd yn ein cefnogi nawr. Prynwch nawr a byddwch yn derbyn eich Taleb Rhodd Sherman cyn gynted ag y byddwn yn ôl ar agor.

 

Os hoffech gael sgwrs ynglŷn a rhoi cyfraniad i Theatr y Sherman, cysylltwch â ni emma.tropman@shermantheatre.co.uk

 

Fundraising Badge Bi

 

 

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Mae rhoi rhodd drwy neges destun yn ffordd gyflym a hawdd i’n helpu ni barhau i greu profiadau theatre gwych, cefno… https://t.co/jvFcvPKpHr
Fri, 23 Jul 2021