Cefnogi

Giving 2019

Fel elusen gofrestredig, dibynna Theatr y Sherman ar gefnogaeth gan unigolion, cwmnïau, ymddiriedolaethau a sefydliadau er mwyn ein helpu i gyflawni ein gwaith ar y llwyfan ac oddi arni.

Mae cymorth pobl fel chi yn medru ein helpu i gyfl wyno rhaglenni artistig amrywiol a gwahanol, ymestyn at gynulleidfaoedd newydd, cysylltu â chymunedau a datblygu ysgrifennwyr newydd ac artistiaid sy’n ymddangos.

Mae nifer o ffyrdd y gallwch helpu i gefnogi ein gwaith:

Gwneud rhodd arlein
Gwneud rhodd unrhyw bryd arlein yma

Gwneud rhodd dros y ffôn
Ffoniwch ein Swyddfa Docynnau ar 029 2064 6900

Just Giving
Gwneud rhodd unigol neu reolaidd try ein tudalen Just Giving

Os hoffech drafod gwneud cyfraniad cysylltwch â Michael Houghton, Rheolwr Datblygu Theatr y Sherman ar 029 2064 976 neu ebostiwch michael.houghton@shermantheatre.co.uk

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

RT @CeriannKay: Saw the fierce #HeddaGabler at @ShermanTheatre last night - cast were brilliant... And that design is something else 👌
Wed, 23 Oct 2019