Cefnogi

Giving 2019

Fel elusen gofrestredig, dibynna Theatr y Sherman ar gefnogaeth gan unigolion, cwmnïau, ymddiriedolaethau a sefydliadau er mwyn ein helpu i gyflawni ein gwaith ar y llwyfan ac oddi arni.

Mae cymorth pobl fel chi yn medru ein helpu i gyfl wyno rhaglenni artistig amrywiol a gwahanol, ymestyn at gynulleidfaoedd newydd, cysylltu â chymunedau a datblygu ysgrifennwyr newydd ac artistiaid sy’n ymddangos.

Mae nifer o ffyrdd y gallwch helpu i gefnogi ein gwaith:

Gwneud rhodd arlein
Gwneud rhodd unrhyw bryd arlein yma

Gwneud rhodd dros y ffôn
Ffoniwch ein Swyddfa Docynnau ar 029 2064 6900

Just Giving
Gwneud rhodd unigol neu reolaidd trwy ein tudalen Just Giving

Mabwysiadu Sedd
Cymerwch eich sedd gyda Rhys Ifans, noddwr y Sherman. Darganfyddwch fwy yma

Os hoffech drafod gwneud cyfraniad ffoniwch 029 2064 6900 neu ebostiwch development@shermantheatre.co.uk

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

RT @JoStevensLabour: Just met fantastic women @UKParliament here with ⁦@macmillancancer⁩ to discuss #NHS workforce shortages & cancer. One…
Wed, 22 Jan 2020