Cefnogi

Support us 2020

Chwaraewch eich rhan wrth sicrhau dyfodol Theatr y Sherman.

Rydym yn ddibynnol ar incwm o werthiant tocynnau, y caffi bar, llogi ystafelloedd a llawer mwy i gefnogi y gwaith rydym yn ei wneud. Mae’r ffynonellau hynny o incwm wedi diflannu’n llwyr, a hynny am gyfnod amhenodol. Cefnogwch ni heddiw gyda chyfraniad i’n helpu ni i barhau i wasanaethu cymunedau, cynulleidfaoedd ac artistiaid yng Nghaerdydd a thu hwnt.

Heb eich cymorth, mae’r gwaith rydym ni’n ei wneud yn y fantol:

Creu theatr eithriadol yng nghanol Caerdydd, gan gynnwys ein cynyrchiadau Nadolig llawn swyn, sydd wedi cyflwyno cenedlaethau o blant y ddinas i’r theatr.

Datblygu pobl ifanc yr ardal drwy ein Theatr Ieuenctid flaenllaw, a gwaith arloesol ym maes Addysg ac Ymgysylltu.

Profi fod theatr i bawb, drwy gysylltu cymunedau ar draws Caerdydd gyda Theatr y Sherman.

Sicrhau fod dyfodol i theatr yng Nghymru gan feithrin gwneuthurwyr theatr Cymreig a rhai sy’n byw yng Nghymru drwy ein rhaglenni datblygu artistiaid mentrus.

Mae nifer o ffyrdd y gallwch helpu i gefnogi ein gwaith:

Cyfrannu Trwy Tecst

I gyfrannu £5 tecstiwch SHERMAN 5 i 70450

I gyfrannu £10 tecstiwch SHERMAN 10 i 70450

I gyfrannu £15 tecstiwch SHERMAN 15 i 70450

Bydd cost y neges yn cynnwys eich cyfraniad a phris un tecst arferol.

Gwneud rhodd arlein
Gwneud rhodd unrhyw bryd arlein yma

Mabwysiadu Sedd
Cymerwch eich sedd gyda Rhys Ifans, noddwr y Sherman. Darganfyddwch fwy yma

Prynwch Daleb Anrheg y Sherman
Trwy brynu taleb anrheg nid yn unig y gallwch chi roi noson allan i'ch hun yn y theatr i edrych ymlaen ati ond byddwch hefyd yn ein cefnogi nawr. Prynwch nawr a byddwch yn derbyn eich Taleb Rhodd Sherman cyn gynted ag y byddwn yn ôl ar agor.

Cynllun Cymwynaswr
Bydd gan aelodau Cynllun Cymwynaswr fynediad at ddigwyddiadau a gweithgareddau arbennig lle byddant yn cael cyfle unigryw i brofi dylanwad eu cefnogaeth yn uniongyrchol. Darganfyddwch fwy yma

 

Os hoffech drafod gwneud cyfraniad ffoniwch 029 2064 6900 neu ebostiwch development@shermantheatre.co.uk

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

With thanks to @GwanwynAgeCymru
Thu, 26 Nov 2020