Cefnogi

Support us 2020

Chwaraewch eich rhan wrth sicrhau dyfodol Theatr y Sherman.

Mae Theatr y Sherman yn elusen gofrestredig sy'n creu profiadau theatr gwych, yn meithrin ac yn cefnogi gwneuthurwyr theatr Cymreig a rhai sy’n byw yng Nghymru, yn datblygu pobl ifanc, ac yn cysylltu â chymunedau ledled Caerdydd.

Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn anodd i bawb. Mae wedi bod yn flwyddyn heriol i Theatr y Sherman gan nad ydym wedi gallu gwneud yr hyn yr ydym fel arfer yn ei wneud i ymgysylltu, difyrru a grymuso ein cynulleidfaoedd a'n cymunedau. Bydd eich cefnogaeth nawr yn sicrhau adferiad llawn y Sherman fel y gallwn unwaith eto agor ein drysau a pharhau â'n gwaith i wasanaethu'r ddinas, gwaith yr ydym wedi'i wneud ers bron i hanner canrif.

Dyma eich atgoffa o rai o'r pethau rydyn ni'n eu gwneud bob blwyddyn:

• Rydym yn creu theatr arobryn yng nghanol Caerdydd, ac wedi ennill llawer o glod a gwobrau.

• Mae ein sioeau Nadolig wedi’u sefydlu fel rhan hanfodol o galendr tymhorol y ddinas.

• Rydym yn llwyfan i'n cwmnïau cenedlaethol a'r sioeau teithiol a'r digrifwyr gorau.

• Rydym yn bwerdy i theatr yng Nghymru ac wedi ymrwymo i feithrin a chefnogi artistiaid Cymreig a rhai sy’n byw yng Nghymru.

• Mae ein gwaith Ymgysylltu Creadigol, Theatr Ieuenctid ac Addysg yn ysbrydoli, datblygu a chysylltu pobl ifanc ledled Caerdydd a thu hwnt.

• Bob wythnos mae 110 o bobl ifanc yn cymryd rhan yn ein cynlluniau Theatr Ieuenctid yn y Sherman.

• Mae Theatr y Sherman yn ffurfio calon ein cymuned ac yn lle i bawb. Y llynedd, daeth Theatr y Sherman yn Theatr Noddfa gyntaf Cymru. Dyfarnwyd y statws gan City of Sanctuary, ac mae’n cydnabod y Sherman fel rhywle y gall ffoaduriaid a cheiswyr lloches gael eu croesawu, eu cefnogi, a theimlo’n ddiogel.

Mae nifer o ffyrdd y gallwch helpu i gefnogi ein gwaith:

Cyfrannu Trwy Tecst

I gyfrannu £5 tecstiwch SHERMAN 5 i 70450

I gyfrannu £10 tecstiwch SHERMAN 10 i 70450

I gyfrannu £15 tecstiwch SHERMAN 15 i 70450

Bydd cost y neges yn cynnwys eich cyfraniad a phris un tecst arferol.

Gwneud rhodd arlein
Gwneud rhodd unrhyw bryd arlein yma

Mabwysiadu Sedd
Cymerwch eich sedd gyda Ruth Jones, a Rhys Ifans noddwr y Sherman. Darganfyddwch fwy yma

Prynwch Daleb Anrheg y Sherman
Trwy brynu taleb anrheg nid yn unig y gallwch chi roi noson allan i'ch hun yn y theatr i edrych ymlaen ati ond byddwch hefyd yn ein cefnogi nawr. Prynwch nawr a byddwch yn derbyn eich Taleb Rhodd Sherman cyn gynted ag y byddwn yn ôl ar agor.

Cynllun Cymwynaswr
Bydd gan aelodau Cynllun Cymwynaswr fynediad at ddigwyddiadau a gweithgareddau arbennig lle byddant yn cael cyfle unigryw i brofi dylanwad eu cefnogaeth yn uniongyrchol. Darganfyddwch fwy yma

 

Os hoffech drafod gwneud cyfraniad ffoniwch 029 2064 6900 neu ebostiwch emma.tropman@shermantheatre.co.uk

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

⭐️Mae cofrestr Theatr Ieuenctid Sherman nawr ar agor ar gyfer tymor yr haf, gyda grwpiau ar gyfer dosbarth derbyn h… https://t.co/8ZBjbNwsy5
Thu, 06 May 2021