Beth Yw Cwci

BETH YW CWCI?

Ffeil destun bychan yw cwci sydd yn cael ei lawrlwytho i ‘gyfarpar terfynol’ (hy cyfrifiadur neu ffôn clyfar) pan mae defnyddiwr yn ymweld â gwefan.

Pan mae defnyddiwr yn ymweld â gwefan caiff ffeil destun bychan o’r enw cwci ei lawrlwytho a’i storio gan eich porwr gwefan ar eich dyfais. Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau fod y wefan yn gweithredu’n llawn a bod gennym ni fewnwelediad a all ein helpu i wella’r gwasanaeth y darparwn i chi.

NEWID EICH GOSODIADAU CWCIS

Gallwch ddewis i gael gwared â neu analluogi cwcis ar unrhyw adeg trwy newid gosodiadau eich porwr. Mae cyfarwyddiadau llawn ar sut i wneud hyn i'w gweld yma: www.aboutcookies.org.

GWERTHIANT TOCYNNAU PATRONBASE

Rydym yn defnyddio cymysgedd o gwcis hanfodol ac anhanfodol yn rhan o’r broses archebu arlein er mwyn sicrhau eich bod chi’n cael y profiad gorau posibl.

CWCIS HANFODOL

I fedru dilyn trywydd eich archeb mae’n hanfodol ein bod ni’n storio “cwci sesiwn” ar eich cyfrifiadur. Bydd y cwci yma’n para am 24 awr.

CWCIS ANHANFODOL

Rydym yn defnyddio ychydig o gwcis anhanfodol i deilwra eich profiad archebu ac i’w gwneud hi’n haws ac yn fwy pleserus i chi. Mae’r cwcis ychwanegol hyn yn cael eu defnyddio i storio pethau megis eich manylion mewngofnodi fel y gallwch fewngofnodi’n awtomatig bob tro yr ymwelwch â’n gwefan.

GOOGLE ANALYTICS

Mae’r cwcis hyn yn cael eu defnyddio i gasglu gwybodaeth ynglyn â sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan. Rydym yn defnyddio’r wybodaeth i greu adroddiadau ac i’n helpu ni i wella ein gwefan. Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth ar ffurf ddienw, gan gynnwys y nifer o ymwelwyr i’r wefan, o ble mae’r ymwelwyr wedi dod i ymweld â’r wefan a’r gwefannau maent wedi ymweld â hwy. Nodwch, ni fydd rhai rhannau o’r wefan yn gweithio’n gywir os byddwch yn analluogi’r defnydd o cwcis.

CYDNABYDDIAETH CWCIS GWEFAN THEATR Y SHERMAN

Caiff hwn ei ddefnyddio i gofnodi os yw defnyddiwr wedi caniatau’r defnydd o gwcis ar wefan Theatr y Sherman.

GWEFAN TRYDYDD PERSON

Fe welwch hefyd fod dolenni ar ein gwefan drwyddi draw i wefannau trydydd person sy’n atebol i’w polisiau preifatrwydd eu hunain ac a all ddefnyddio cwcis. Rydym yn awgrymu eich bod yn adolygu eu polisiau a’u cwcis wrth ymweld â’u gwefannau ond nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb dros wefannau trydydd person.

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Mae rhoi rhodd drwy neges destun yn ffordd gyflym a hawdd i’n helpu ni barhau i greu profiadau theatre gwych, cefno… https://t.co/jvFcvPKpHr
Fri, 23 Jul 2021