Beth Sydd Ymlaen

Giving_main2

Cefnogi Theatr y Sherman

Gwe 20 Maw 2020 - Iau 31 Rhag 2020

Mae Theatr Sherman angen eich help nawr yn fwy nag erioed. Mae Theatr y Sherman yn elusen gofrestredig sy'n creu profiadau theatr gwych, yn meithrin ac yn cefnogi gwneuthurwyr theatr Cymreig a’r rhai sy’n byw yng Nghymru, yn datblygu pobl...

Darllenwch fwy

Sherman Theatre

Playcrush

Llun 01 Meh 2020 - Iau 31 Rhag 2020

The Playcrush podcast, a collaboration between The Old Vic Theatre, London and Sherman Theatre, sees great people talk about great plays. In each episode Sherman Theatre’s Artistic Director talks to a guest about a play they are passionate about.

Darllenwch fwy

HoC_main

Calon Caerdydd

Iau 08 Hyd 2020 - Iau 10 Rhag 2020

Mae’n bosib byw mewn dinas a’i charu, ond fe all y ddinas honno eich synnu o hyd. Tra fod ein drysau ar gau dros dro, rydym yn mynd i ddathlu ein dinas anhygoel gyda deg profiad theatr clywedol byr. Bydd pob profiad yn cipio eich dychymyg ac...

Darllenwch fwy

meetthemakers

CWRDD A’R CREWYR

Mer 04 Tach 2020 - Mer 23 Rhag 2020

Dewch i ddarganfod sut y cafodd eich hoff sioeau eu creu, drwy lygaid y bobl fu’n gweithio arnynt.

Darllenwch fwy

meet the hearts of cardiff

CWRDD Â CHALONNAU CAERDYDD

Mer 04 Tach 2020 - Mer 23 Rhag 2020

Mae Cwrdd â Chalonnau Caerdydd wedi ei greu ar gyfer unrhywun sy’n cael ei ysbrydoli gan ein cyfres o brofiadau theatr clywedol, er mwyn darganfod mwy am y straeon, y bobl a’r cymunedau.

Darllenwch fwy

Llythyrau Sion Corn

LLYTHYRAU SIÔN CORN

Iau 05 Tach 2020 - Llun 14 Rhag 2020

Gwasgarwch ychydig o hud y Nadolig gyda llythyr wedi'i bersonoli gan Siôn Corn wedi’i anfon yn uniongyrchol at eich drws.

Darllenwch fwy

gweithdai

GWEITHDAI

Gwe 06 Tach 2020 - Gwe 11 Rhag 2020

Dysgwch amrywiaeth eang o sgiliau newydd drwy weithdai rhyngweithiol Theatr y Sherman, sy’n RHAD AC AM DDIM. Mae pob gweithdy yn cael ei arwain gan arbenigwr ym mhob maes, sy’n aelodau o staff a theulu artistig Theatr y Sherman. Mae’r...

Darllenwch fwy

Christmas Carol ghost_main

A Christmas Carol - I'W AILDREFNU

Gwe 27 Tach 2020 - Sad 02 Ion 2021

Caerdydd, 1843. Arian yw'r unig beth sydd gan Scrooge. Mae ganddi lawer ohono. Arian yw'r unig beth y mae erioed wedi ei gael ond nid yw wedi dod â llawenydd iddi erioed. Ond ar Nos Ŵyl Nadolig, bydd hi'n cwrdd â thri ysbryd a fydd yn dysgu'r...

Darllenwch fwy

Elves and the Shoemaker

The Elves and the Shoemaker - I'W AILDREFNU

Llun 30 Tach 2020 - Sad 02 Ion 2021

Mae Clara'r crydd yn llwglyd ac yn oer. Nid oes unrhyw un eisiau prynu ei hesgidiau. Un bore, er syndod iddi, mae'n canfod bod rhywun wedi creu pâr o'r esgidiau mwyaf crand yn ddirgel dros nos. Esgidiau a fydd yn gwerthu'n gyflym iawn. Mae lwc...

Darllenwch fwy

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

With thanks to @GwanwynAgeCymru
Thu, 26 Nov 2020