Beth Sydd Ymlaen

Quiz_main

Cwis Theatr y Sherman: Chwefror

Mer 20 Chwe 2019

Ymunwch â ni nos Fercher 20 Chwefror am Noson Cwis yng nghyntedd y Sherman. Bydd y bar ar agor o 6.00pm gyda'r Cwis yn dechrau am 7.00pm. Mae'n £1 y person i gymryd rhan a bydd gwobr ariannol i'r tîm buddugol (uchafswm o 6 o bobl). Bydd y...

Darllenwch fwy

MarkThomas19_main

Mark Thomas: Check Up - Our NHS @ 70

Iau 28 Chwe 2019

Mae Mark Thomas yn 54, mae'r GIG yn 70 oed, mae disgwyliad oes cyfartalog cenedlaethol y DU yn 84. Os bydd Mark yn cyrraedd 84 bydd y GIG yn 100, sut fydden nhw'n edrych? Yn seiliedig ar gyfres o gyfweliadau gydag arbenigwyr blaenllaw yn y GIG a...

Darllenwch fwy

TOTS_main2

The Taming of the Shrew

Iau 28 Chwe 2019 - Sad 16 Maw 2019

Mae Petruchio yn fenyw sydd ddim yn ofni sialens. Gorau oll gan mai ei thasg ddiweddaraf yw i ddofi bachgen hardd ond piwis o’r enw Kate. Ond ‘dyw Kate ddim am wneud pethau’n hawdd iddi… A wnaiff chwarae droi’n chwerw i Petruchio...

Darllenwch fwy

GJS_main

The Giant Jam Sandwich

Gwe 01 Maw 2019

Un diwrnod braf o haf, goresgyna pedair miliwn o gacwn ar bentref tawel Itching Down. Mae’r picnicwyr yn llawn panig a daw’r ffarmwr a’i gynhaeaf i ben. Mae’r cacwn yn swnllyd, yn annymunol ac yn waeth na dim, tydyn nhw’n malio dim pwy y...

Darllenwch fwy

Ageless_main2

Ageless

Iau 07 Maw 2019 - Sad 09 Maw 2019

Mae Theatr Ieuenctid y Sherman yn gwbl gyfiawn wedi datblygu enw da o fod ymhlith un o ensemblau theatr fwyaf eithriadol Prydain. Eleni byddant yn perfformio Ageless, gwaith newydd gan Benjamin Kuffuor ynglyn â chyffur gwyrthiol sydd yn...

Darllenwch fwy

anweledig_main

Anweledig

Maw 12 Maw 2019 - Mer 13 Maw 2019

Mae cynhyrchiad cignoeth a dirdynnol Anweledig yn dilyn taith Glenda (Ffion Dafis), dynes sy'n byw gydag iselder difrifol, wrth iddi frwydro i ymdopi â'r salwch anweledig. Yn y fersiwn newydd hon rydym yn profi gornest tanbaid Glenda wrth iddi...

Darllenwch fwy

New2019_main2

NEW: 2019

Maw 19 Maw 2019 - Iau 21 Maw 2019

NEW yw gŵyl ysgrifennu newydd o bwys Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Mae’r ŵyl flaenllaw yn dod â rhai o ddramodwyr a chyfarwyddwyr mwyaf cyffrous y DU i weithio â myfyrwyr blwyddyn olaf y Coleg i greu theatr gyfoes heriol, pryfoclyd ac...

Darllenwch fwy

Comedy Club_main2

Clwb Comedi'r Stiwdio: Mawrth

Mer 20 Maw 2019

Mae Theatr y Sherman yn arddangos rhai o gomediwyr mwyaf disglair a doniol Prydain. Ochr yn ochr â’n rhaglen o sioeau teithiol gan y comediwyr gorau yn y Brif Theatr, mae’r Stiwdio yn gartref i’n Clwb Comedi misol. Bydd pob noson Clwb...

Darllenwch fwy

mbb_main

An audience with Mark 'Billy' Billingham

Gwe 22 Maw 2019

Ymunwch ag arweinydd SAS a chêl-saethwr mwyaf profiadol, uchaf ei radd a mwyaf arwisgedig y teledu – MARK ‘BILLY’ BILLINGHAM MBE (y’i gwelwyd ar SAS Who Dares Wins ar Channel 4) am noson gyffrous o sgwrsio ysgogol a straeon. Roedd Billy...

Darllenwch fwy

Company_main

Company

Maw 26 Maw 2019 - Sad 30 Maw 2019

Mae Bobby’n troi’n 35 ac mae dal yn sengl ac yn ofn gwneud ymrwymiad, serch fod ei ffrindiau agosaf oll yn briod bellach. Mae’r trobwynt hwn yn ei fywyd yn esgor ar gwestiynnau am fywyd, cariad a phriodas. Mae comedi cerddorol chwedlonol...

Darllenwch fwy

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Os ydych heb weld #HIntoTheLight yn y Sherman gallwch eu dal ar daith o 1 Mawrth pan fyddant yn ymweld â… https://t.co/WYxIjgDJDL
Sun, 17 Feb 2019