Beth Sydd Ymlaen

Giving_main2

Cefnogi Theatr y Sherman

Gwe 20 Maw 2020 - Iau 31 Rhag 2020

Mae Theatr Sherman angen eich help nawr yn fwy nag erioed. Mae Theatr y Sherman yn elusen gofrestredig sy'n creu profiadau theatr gwych, yn meithrin ac yn cefnogi gwneuthurwyr theatr Cymreig a’r rhai sy’n byw yng Nghymru, yn datblygu pobl...

Darllenwch fwy

Lung Water

DARLLENIADAU O DDRAMÂU: Lung Water

Sad 27 Meh 2020 - Sad 11 Gor 2020

6 Drama mewn mannau digidol. Bydd Theatr y Sherman a NTW yn cydweithio ag amrywiaeth o gwmnïau ac artistiaid annibynnol i gynhyrchu darlleniadau o ddramâu, gan arddangos talent dramodwyr, cwmnïau a gweithwyr creadigol ar draws Cymru.

Darllenwch fwy

TYD

Tydfil Tales

Mer 01 Gor 2020 - Gwe 31 Gor 2020

Tameidiau o atgofion, brith gof o hanner straeon, a hanesion yn cael eu rhannu gan breswyliaid cartref gofal The Daffodils ym Merthyr Tudful sy’n cael eu plethu at ei gilydd mewn drama newydd brydferth ar ffurf drama radio: Tydfil Tales.

Darllenwch fwy

RitualMain

DARLLENIADAU O DDRAMÂU: Ritual

Gwe 03 Gor 2020 - Gwe 17 Gor 2020

Ni allwn greu na bod yn rhan o theatr fyw ar hyn o bryd. Mae ein defodau dyddiol prin bellach yn cynnwys ymarfer corff, golchi llestri, coginio a glanhau. Gyda hyn mewn golwg, fe gomisiynodd Dirty Protest dri dramodydd Cymreig sydd ar ddechrau eu...

Darllenwch fwy

Wolfie

DARLLENIADAU O DDRAMÂU: Wolfie

Sad 11 Gor 2020 - Sad 25 Gor 2020

Efeilliaid a wahanwyd ar ôl eu geni. Caiff un fyw mewn coedwig a’i magu gan flaidd. Bydd y llall yn darganfod gwyddoniaeth wrth i’w mam doddi mewn bath. A fydd eu llwybrau’n croesi eto? Mae Wolfie yn rhannol yn stori dylwyth teg ac yn...

Darllenwch fwy

What a Wonderful World

What a Wonderful World - perfformiad wedi'i aildrefnu

Gwe 04 Med 2020 - Sad 05 Med 2020

Cyn creu unrhyw beth newydd, rhaid breuddwydio amdano. O’n gorsaf ar y lleuad, ym Môr Llonyddwch, mae gennym olygfa wych o’r Ddaear ac mae’n bryd creu un newydd fel rydyn ni’n ei wneud bob nos! Beth fyddwn ni’n ei roi ym myd yfory? Peli...

Darllenwch fwy

Bridget Christie

Bridget Christie: Who Am I?

Iau 10 Med 2020

Mae enillydd Gwobr Gomedi Caeredin, Rose d'Or a Gwobr South Bank Sky Arts yn dychwelyd i Theatr y Sherman gyda'i sioe newydd hir ddisgwyliedig. Ymunwch a Bridget, seren cyfres BBC Radio 4 Bridget Christie Minds the Gap, a'r fenyw Brydeinig gyntaf i...

Darllenwch fwy

Romeo and Julie NT_main

Romeo and Julie

Mer 16 Med 2020 - Sad 03 Hyd 2020

Mae dau unigolyn dosbarth gweithiol deunaw oed a fagwyd ychydig o strydoedd ar wahân, ond sy'n dod o fydoedd gwbl wahanol, yn syrthio mewn cariad am y tro cyntaf ac yn cael eu hysgubo oddi ar eu traed. Ond ar y groesffordd hon sy'n arwain at...

Darllenwch fwy

Merthyr Stigmatist

The Merthyr Stigmatist

Gwe 02 Hyd 2020 - Sad 17 Hyd 2020

Mae rhywbeth anhygoel yn digwydd ym Merthyr, rhywbeth sydd y tu hwnt i bob rhesymeg. Mae Carys, disgybl 16 oed, yn dwyn y stigmata: clwyfau Crist o'r Groes. Mae Carys yn derbyn trwy ei ffydd mai dyma yw ewyllys Duw. Ond mae ei hathrawes, Siân, ar y...

Darllenwch fwy

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Os ydych eisiau profiad theatrig arlein dwys, peidiwch a cholli darlleniad @chippylaneprod o LUNG WATER gan… https://t.co/BZQZnFoyP0
Tue, 07 Jul 2020