Beth Sydd Ymlaen

Tydfil Truths

Tydfil Truths

Gwe 11 Rhag 2020 - Sul 21 Maw 2021

Mae Tydfil Truths yn ddrama sain newydd rymus a ysgrifennwyd ac a berfformir gan bobl ifanc sy'n byw ym Merthyr Tudful. Mae'r ddrama yn canolbwyntio ar sut maen nhw'n gweld y byd, pa faterion sydd bwysicaf iddyn nhw a realiti eu magwraeth mewn tref...

Darllenwch fwy

Young Queens

Young Queens

Maw 26 Ion 2021 - Sul 21 Maw 2021

Fe welir safbwyntiau pobl ifanc yn dod i'r amlwg mewn dau brosiect pellach: Young Queens a Tydfil Truths. Mae Young Queens yn grŵp o awduron a pherfformwyr Somalïaidd Cymreig rhwng 11 a 14 oed. Mewn ymateb i farwolaeth George Floyd a mudiad Black...

Darllenwch fwy

TYD

Tydfil Tales

Llun 01 Chwe 2021 - Sul 21 Maw 2021

Tameidiau o atgofion, brith gof o hanner straeon, a hanesion yn cael eu rhannu gan breswyliaid cartref gofal The Daffodils ym Merthyr Tudful sy’n cael eu plethu at ei gilydd mewn drama newydd brydferth ar ffurf drama radio: Tydfil Tales.

Darllenwch fwy

Open Platform LGBT+

Platfform Agored: Mis Hanes LHDT+

Iau 11 Chwe 2021 - Sul 21 Maw 2021

Bydd Platfform Agored yn gweld y Sherman yn dathlu gwaith artistiaid LHDTCRhA+. trwy ei sianeli digidol trwy gydol Mis Hanes LHDT+. Rydym am roi’r meicroffôn i unrhyw artist LHDTCRhA+ Cymreig neu sy'n byw yng Nghymru er mwyn i bawb gael clywed...

Darllenwch fwy

Josie Long

Josie Long: Tender - PERFFORMIAD WEDI'I AILDREFNU

Sad 08 Mai 2021

Mae'r digrifwr a enwebwyd ar gyfer Gwobr Comedi Caeredin nifer o weithiau yn dechrau ar daith arall wedi pum mlynedd. Sioe newydd sy'n sôn am ddwyster syfrdanol mamolaeth newydd; caredigrwydd, addfwynder a llawenydd; optimistiaeth ar gyfer y...

Darllenwch fwy

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

#DyddGŵylDewi hapus i chi i gyd gan bawb yma yn Theatr y Sherman! Happy #StDavidsDay to you all from everyone at… https://t.co/7hPsmPViqr
Mon, 01 Mar 2021