Beth Sydd Ymlaen

Time With_main

Amser Gyda

Llun 23 Maw 2020 - Gwe 05 Meh 2020

Yn ystod y cyfnod anodd hwn, mae hi’n bwysig i gario ‘mlaen i siarad a chreu. Gyda hyn mewn golwg mae Theatr y Sherman, a’i chriw arbennig o Artistiaid Cyswllt wedi dod at ei gilydd i greu y prosiect Amser Gyda. Mae Amser Gyda yn cynnig...

Darllenwch fwy

Interval_main

Eich Platfform

Gwe 27 Maw 2020 - Gwe 05 Meh 2020

Rydym eisiau sicrhau fod artistiaid a phobol sy’n gweithio’n llawrydd yn cael cymaint o waith a sy’n bosib pan fydd y sefyllfa bresennol yn ymdawelu. Bob yn ail dydd, byddwn ni’n cefnogi person gwahanol ar ein gwefannau cymdeithasol, ac yn...

Darllenwch fwy

Mum and dad_main

Mum & Dad

Llun 20 Ebr 2020 - Sul 26 Ebr 2020

Profwch ddwy ddrama fer, wedi eu hysgrifennu, a’u rhoi’n garedig gan Gary Owen, Artist Cyswllt Theatr y Sherman, ac awdur Iphigenia in Splott, Killology a The Cherry Orchard.

Darllenwch fwy

Ten_main

DEG

Llun 27 Ebr 2020 - Sad 06 Meh 2020

Mae Theatr y Sherman wedi ymrwymo i barhau i ddatblygu ysgrifennu newydd cyffrous. Diolch i gyfraniad di-enw, ac ysbrydoliaeth gan syniad gwych Papatango, dyw’r ffaith fod ein adeilad ar gau ddim yn ein rhwystro rhag gwneud hyn. Mae DEG yn...

Darllenwch fwy

Enemy Image_main

An Enemy of the People - I'W AILDREFNU

Iau 30 Ebr 2020 - Sad 16 Mai 2020

Mae Rhiannon Powell yn wyddonydd gwych, sydd wedi dychwelyd i’w thref enedigol yn y cymoedd i redeg sba moethus, a fydd yn adfywio’r dref. Ond pan mae hi’n darganfod fod ffynhonnau dwr enwog y dref wedi eu gwenwyno, ydi hi’n barod i ddweud y...

Darllenwch fwy

Milky Peaks

Milky Peaks

Mer 06 Mai 2020 - Sad 09 Mai 2020

Mae Milky Peaks, yn Eryri, yn cael ei henwebu fel “Tref Orau Prydain”, sy’n hyfryd. Ond, mae agenda asgell dde dywyll a dichellgar i’r Wobr.

Darllenwch fwy

Josie Long

Josie Long: Tender

Gwe 15 Mai 2020

Mae'r digrifwr a enwebwyd ar gyfer Gwobr Comedi Caeredin nifer o weithiau yn dechrau ar daith arall wedi pum mlynedd. Sioe newydd sy'n sôn am ddwyster syfrdanol mamolaeth newydd; caredigrwydd, addfwynder a llawenydd; optimistiaeth ar gyfer y...

Darllenwch fwy

Delicously Ella_main

Deliciously Ella: Live - WEDI'I GANSLO

Maw 19 Mai 2020

Dewch i ymuno ag Ella Mills, yr awdur coginio arobryn, yr entrepreneur, yr hyrwyddwr bwyta planhigion a sylfaenydd Deliciously Ella am noson unigryw a llawn gwybodaeth o drafodaeth ysbrydolgar ac onest am y pwnc eang a hanfodol o iechyd a llesiant.

Darllenwch fwy

OWL AT HOME

Owl at Home

Mer 27 Mai 2020 - Sad 30 Mai 2020

Wedi’i seilio ar y llyfr â darluniau i blant gan Arnold Lobel. Addaswyd i’r llwyfan gan Theatr Iolo. Mae ‘Owl’ yn byw mewn tŷ bach clyd mewn boncyff gwag yn y goedwig. Ond gan fod 'Owl’ yn unig druan, mae’i ddychymyg yn carlamu. Ac...

Darllenwch fwy

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

RT @KeepOnWriting20: Coming up at 18:30, #potions by @tracybright Tracy is a currently playwright in residence at @StayatHomelitFest & co-f…
Wed, 08 Apr 2020