Artistiaid Cyswllt

Rydym yn hapus iawn i gyflwyno ein tîm newydd o bobl fydd yn gweithio'n agos iawn gyda ni dros y flwyddyn nesaf, yn rhannu eu arbenigedd a'u profiadau.

kath web2

Getin Evans

Katherine Chandler
Dramodydd Preswyl
Mae Katherine yn ddramodydd Cymreig sy’n gweithio gydag adran BBC Drama, Bristol Old Vic, Clean Break, Dirty Protest, National Theatre Wales, Pentabus Theatre, Sherman Cymru, Theatr Iolo a Theatr na nÓg. Addasodd The Princess and the
Pea / Y Dywysoges a’r Bysen Fechan Fach
a sioe Nadolig y llynedd The Ugly Duckling / Yr Hwyaden Fach Hyll. Bydd drama Katherine, Bird, a enillodd Bruntwood Prize, yn cael ei chynhyrchu gan Royal Exchange Theatre a Sherman Cymru, ym mis Mai y tymor hwn.

"Rwy'n falch iawn o fod yn rhan o'r tymor newydd ac rwy'n edrych ymlaen at ddyfodol y Sherman gyda'r Cyfarwyddwr Artistig newydd."

Gethin Evans
Astist Cyswllt: Cyfarwyddwr

Roedd Gethin yn Gyfarwyddwr Cyswllt yn Theatr y Sherman rhwng 2015 – 2017. Bu Gethin yn gweithio ar ddatblygiad cynifer o sgriptiau a dramodwyr trwy’r cynllun datblygu artistiaid Rhaglen Dramodwyr Cymreig Newydd, wedi’i gefnogi gan The Carne Trust. Mae Gethin yn gyd-Gyfarwyddwr Artistig gyda Cwmni Pluen.

 

Daf James

Patricia Logue

Daf James
Artist Cyswllt: Awdur
Mae Daf yn awdur, cyfansoddwr a pherfformiwr gwobrwyol, sy'n gweithio yn y theatr, radio a theledu yn y Gymraeg a'r Saesneg. Mae ei waith wedi cael ei berfformio ar draws y DU ac yn rhyngwladol. Cafodd ei hyfforddi yn y Lecoq pedagogy, London International School of Performing Arts (LISPA) ac mae ganddo Ph.D mewn Astudiaethau Theatr o Warwick University.

Gwaith yn cynnwys: Wonderman (GaggleBabble/NTW); Crackanory (Tiger Aspect/Dave); All That I Am (Richard Burton Company/Theatr y Sherman); Mother Courage (NTW); Gwaith/Cartref (Fiction Factory, Celtic Media Award); Fe Ddaw'r Byd i Ben (Richard Burton Company/Theatr y Sherman); Llwyth (Theatr Genedlaethol/Theatr y Sherman, Wales Theatre Critics Award).

“Fel Artist Cyswllt, mae’n wych gallu cynnal fy mherthynas gyda’r theatr, yn ystod pennod newydd ei hanes.”

Patricia Logue
Artist Cyswllt: Arbenigwr Llais, Tesun ac Acen
Mae Patricia Logue yn hyfforddwr Llais, Testun ac Acen roffesiynol sydd wedi gweithio'n helaeth yn y theatr yn Iwerddon a'r DU ac sy'n cynorthwyo yn rheolaidd ar gynyrchiadau y Sherman. Mae'n ddarlithydd mewn Actio a Llais yn CBCDC ac yn rhedeg Tengella Productions, sydd wedi cynhyrchu Not I gan Beckett a bydd yn rhan o Dymor yr Hydref 2016 y Sherman.

“Rwy’n hapus iawn cael bod yn Artist Cyswllt, ac rwy’n edrych ymlaen at gynorthwyo a galluogi ei hartistiaid yn y dyfodol. Mae’n wefr gwybod y byddaf i, ynghyd â’r Artistiaid Cyswllt hynod dalentog eraill, yn gallu helpu i gyfl awni gweledigaeth barhaol y Sherman o ragoriaeth artistig.”

Gary Owen bw headshot

Andrew Sterry

Gary Owen
Artist Cyswllt: Awdur
Gary Owen yw enillydd y Ddrama Newydd Orau yn the UK Theatre Awards 2015, ar gyfer Iphigenia yn Splott, sydd wedi teithio i The National Theatre’s Temporary Theatre, y Sherman a ledled y DU.

Derbyniodd y Gwobrau George Devine, Meyer Whitworth a Pearson. Mae gwaith diweddar yn cynnwys gwaith ar gyfer Royal Court a Watford Palace Theatre.

“Mae Rachel wedi trawsnewid Theatr y Sherman i fewn i bwerdy o ysgrifennu newydd, a rydw i wrth fy modd ac yn falch i fod yn rhan o’r tîm."

Andrew Sterry
Artist Cyswllt: Theatr Cymunedol

Adele Thomas

 

Adele Thomas
Artist Cyswllt: Director
Theatr yn cynnwys: The Oreseia, The Knight Of The Burning Pestle and Thomas Tallis, (Shakespeare's Globe); The Golden Hours (Royal Court); The Bloody Ballad (Gagglebabble ac ar Daith); The Passion and The Passion: One Year On (National Theatre Wales); Under Milk Wood (Royal & Derngate) All That I Am, Madness In Valencia (Coleg Brenhinol Cerdd a Ddrama).

“Mae’r Sherman wedi ennill ei lle ar y map ym myd y theatr yn y DU. Rwy’n falch iawn o fod yn gysylltiedig â’r theatr ar adeg mor uchelgeisiol a chynhyrchiol.”


Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

RT @BBCWalesNews: 'I can't lie, I'm loving being home' https://t.co/FpDllcwisH
Fri, 20 Sep 2019