Archebu-ar-lein

Archebwch eich tocynnau ar unrhyw adeg gyda’n system docynnau ar-lein sydd ar gael 24 awr y dydd. Cliciwch ar ‘archebwch ar-lein’ ar dudalennau’r sioeau.

Nid ydym yn codi tâl am archebu tocynnau, ond os ydych chi am i ni bostio’ch tocynnau atoch mae yna dâl o 75c, neu fe allwch gasglu’ch tocynnau o’n Swyddfa Docynnau pan ddewch chi i’r perfformiad.

Sut i archebu’ch tocynnau ar-lein:

  • Cliciwch ar Archebwch Ar-lein
  • Dewiswch y dyddiad a’r amser ar gyfer eich perfformiad
  • Dewiswch bris
  • Dewiswch eich seddau neu gadewch i ni ddewis eich seddau drosoch chi
  • Dewiswch y math o docyn a/neu gonsesiwn Porwch drwy fwy o berfformiadau os ydych chi’n dymuno prynu mwy o docynnau neu dewiswch gwblhau’r archeb
  • Edrychwch dros eich archeb a theipiwch unrhyw godau taleb, yna nodwch a ydych chi am gasglu eich archeb neu a ydych chi am i ni ei phostio
  • Rhowch eich manylion personol a’ch manylion talu
  • Cwblhewch yr archeb.

Fe fyddwch yn cael e-bost i gadarnhau bod eich archeb yn llwyddiannus

Os digwydd i chi gael unrhyw drafferthion wrth archebu ar-lein, mae croeso i chi e-bostio tocynnau@shermantheatre.co.uk neu ffonio 029 2064 6900.

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Ddoe croesawom y cast a'r tîm creadigol ar gyfer Alice in Wonderland, gyda phob un ohonynt yn hanu o Gymru neu yn b… https://t.co/Hg9KMF07nN
Tue, 23 Oct 2018