Ar Droed Neu Ar Eich Beic

Ar Droed

Mae Theatr y Sherman yn hygyrch iawn ar droed neu ar feic, oherwydd dim ond 5 munud y mae’n ei gymryd ar droed o’r New Theatre, a 10 munud o ardal siopa Heol y Frenhines.


View Larger Map

Ar Eich Beic

Mae yna nifer o gylchoedd beicio pinc ar hyd Ffordd Senghennydd er mwyn i chi barcio’ch beic yn ddiogel.

Fe fydd mapiau seiclo ar-lein Cyngor Caerdydd yn gallu eich helpu i gynllunio’ch siwrnai, neu fe allwch gael copi o Fap Beicio Caerdydd gan cycling@cardiff.gov.uk. Mae copïau o’r mapiau ar gael o’n Swyddfa Docynnau.

Dolen map Sustrans – mwy o wybodaeth ynghylch llwybrau beicio ar www.sustrans.org

Cymhwysiad (‘app’) rhad ac am ddim ar gyfer yr iphone, ar gyfer Y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol cyfan – enw’r cymhwysiad yw ‘The complete National Cycle Network’

Cynlluniwch eich siwrnai ar y beic gyda’r system gynllunio siwrnai feicio ar gyfer y Deyrnas Unedig gyfan.

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

#pridemonth2021 #RefugeeWeek2021
Fri, 18 Jun 2021