Gwnaed yn Sherman

Mae popeth ar gyfer ein cynyrchiadau ein hunain wedi’i greu yma, o dan ein to ni yn Cathays. Mae theatr yn ymdrech dîm, ac mae angen cymysgedd amrywiol o sgiliau artistig, cynhyrchu a gweinyddol, er mwyn ei wireddu. Ar y dudalen yma, bob tymor byddwn ni’n dathlu’r bobl sy’n hanfodol i Theatr y Sherman, gan gynnwys timau creadigol llawrydd a thîm staff preswyl y Sherman.

Dyluniwyd ein gŵyl Ymlaen â’r Sioe i groesawu cynulleidfaoedd yn ôl i’r Sherman gyda pherfformiadau byr. Daeth ysgrifenwyr, crewyr, perfformwyr a thîm y Sherman ynghyd i greu profiadau a fyddai’n ailgysylltu ein cynulleidfaoedd â llawenydd theatr byw. Wrth galon y tymor bu Golwg Gwahanol, pedair drama newydd gan leisiau gwreiddiol y byd theatr yng Nghymru. Ysbrydolwyd pob darn gan ddramâu neu lyfrau clasurol. Yn rhan o Golwg Gwahanol roedd: Hamlet is a F&£$boi, wedi’i ysgrifennu a’i berfformio gan Lowri Jenkins; The Messenger wedi’i ysgrifennu a’i berfformio gan Seiriol Davies; The Love Thief, wedi’i ysgrifennu a’i berfformio gan Rahim El Habachi a Tilting at Windmills, wedi’i ysgrifennu a’i gyfarwyddo gan Hannah Mcpake a’i berfformio gan Mared Jarman.

Joe Murphy, Cyfarwyddwr Artistig
Dewch i gyfarfod â'r Crewyr Theatr
Pam ydw i’n creu theatr? Mae hwn yn gwestiwn gwych. Yn gyffredinol, rwy’n ysgrifennu gan fy mod i wrth fy modd â straeon, ond rwy’n creu theatr gan fy mod i’n caru pobl. Pobl sy’n creu theatr. I fi, all theatr ddim bodoli heb bobl mewn ystafell. Mae theatr yn unigryw gan fod angen i ni i gyd fod gyda’n gilydd, yn bresennol, er mwyn iddo ddigwydd. Y wefr, y potensial a’r llawenydd o fynd drwy rhywbeth na fydd byth yn digwydd eto yn yr un ffordd. Lowri Jenkins, Awdur a Pherfformiwr
Fy swydd ar Ymlaen â’r Sioe yw gweithio gyda’r dylunwyr i greu elfennau goleuo a sain y sioe. Mae hyn yn cynnwys adeiladu goleuadau i mewn i’r set, rigio goleuadau a seinyddion uwchben y llwyfan, rhaglennu ciwiau a’u chwarae nhw’n ôl yn ystod y sioeau. Rydw i wrth fy modd yn creu theatr gan fod pob diwrnod yn wahanol! Rachel Mortimer, Uwch Drydanwr
Fi yw’r Dylunydd Setiau ar gyfer Ymlaen â’r Sioe, ac un o heriau gwefreiddiol y swydd yw creu amgylchedd amlbwrpas a chyffrous er mwyn i gasgliad o berfformiadau allu digwydd ynddo, ac yn bwysicaf oll, dathlu bod ein cynulleidfa yn dychwelyd yn gorfforol i’r Sherman. Simin Ma, Dylunydd