Amdanom Ni

Adolygiad Blynyddol Theatr y Sherman 20/21

Ar 16 Mawrth 2020 cawsom y newyddion bod yn rhaid i theatrau ledled y DU gau eu drysau oherwydd y sefyllfa a achoswyd gan Cofid-19. I nodi'r garreg filltir hon rydym am gymryd eiliad i adlewyrchu ar flwyddyn na welwyd ei thebyg o’r blaen, ac i ymestyn ein diolch am yr holl gefnogaeth a gawsom eleni.

Nid dyma yr oeddem wedi ei ddisgwyl nac ei eisiau dros y flwyddyn hon, ond roeddem yn gwybod bod yn rhaid i ni ddod o hyd i ffyrdd newydd i barhau i ddifyrru ein cynulleidfaoedd, cefnogi artistiaid o Gymru a rhai sy’n byw yma, cysylltu â'n cymunedau a datblygu ein pobl ifanc. Mae ein Hadolygiad Blynyddol yn adrodd hanes ein gwaith wrth i ni wneud hyn i gyd trwy gydol y flwyddyn. Darllenwch yr Adolygiad Blynyddol yma.

 

CALON CAERDYDD

Mae ein gwaith yn llawn calon, a’r holl nod yw cyfleu teimlad ac ystyr i bobl Caerdydd. Rydyn ni wedi’n lleoli yng nghanol y brifddinas, nid yn unig yn ddaearyddol ond yn emosiynol, yn artistig ac fel cymuned. Ni yw’r ddinas, i’r carn. Ni yw calon Caerdydd.

 

THEATR Y SHERMAN

Noddwr - Rhys Ifans

Wedi’i lleoli yng nghanol Caerdydd, mae Theatr y Sherman yn dŷ cynhyrchu blaenllaw sy’n creu a churadu theatr o safon eithriadol ar gyfer pobol Caerdydd. Drwy ei ffocws penodol ar ddatblygu a chynhyrchu gwaith newydd, ac wrth feithrin artistiaid Cymreig, a’r rhai sy’n byw yng Nghymru, mae Theatr y Sherman wedi dod yn bwerdy i theatr yng Nghymru. Drwy’r cynyrchiadau sy’n cael eu hymarfer a’u hadeiladu o dan ei tho yn y brifddinas, mae Theatr y Sherman yn dweud straeon lleol gyda pherthnasedd byd-eang. Mae Theatr y Sherman yn le i bawb. Mae’n creu cyfleoedd i drigolion Caerdydd fedru creu cyswllt â’r theatr trwy ymrwymiad ysbrydoledig a gweledigaethol.

 

DIWEDDARIAD

Dysgwch fwy am ein gwaith ar wella amrywiaeth yn Theatr y Sherman yma.

 

Joe Murphy 

Joe Murphy, Sherman Theatre Artistic Director

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Mae rhoi rhodd drwy neges destun yn ffordd gyflym a hawdd i’n helpu ni barhau i greu profiadau theatre gwych, cefno… https://t.co/jvFcvPKpHr
Fri, 23 Jul 2021