Amdanom Ni

THEATR Y SHERMAN - THEATR WOBRWYOL CAERDYDD

Wedi’i lleoli yng nghanol Caerdydd, mae Theatr y Sherman yn dy cynhyrchu blaenllaw gyda ffocws benodol ar ddatblygu a chynhyrchu gwaith newydd.

Mae Theatr y Sherman yn creu a churadu theatr ar gyfer cynulleidfaoedd yng Nghymru, ar draws y DU ac yn rhyngwladol, ac yn datblygu gwaith artistiaid Cymreig a’r rheiny wedi’u lleoli yng Nghymru.

Mae'r Sherman yn creu cyfleoedd i drigolion Caerdydd fedru creu cyswllt â’r theatr trwy ymrwymiad ysbrydoledig a gweledigaethol.

Yn 2018 Theatr y Sherman fu’r cyntaf yng Nghymru i ennill teitl Theatr Ranbarthol y Flwyddyn yng Ngwobrau The Stage, gan gydnabod y Sherman fel y theatr mwyaf cyffrous yn y DU, tu hwnt i Lundain.

Ym mis Ebrill 2018, enillodd cynhyrchiad Theatr y Sherman o Killology gan Gary Owen ac wedi’i gyfarwyddo gan gyn-Gyfarwyddwr Artistig Rachel O'Riordan Gwobr Olivier am Lwyddiant Eithriadol mewn Theatr Gysylltiedig. Roedd Killology yn gyd-gynhyrchiad â'r Royal Court Theatre.

 

Llwyddiant diweddar yn cynnwys

The Stage Awards

Enillydd - Theatr Ranbarthol y Flwyddyn yng Ngwobrau The Stage 2018

 

 

Oliver Awards logo

 

Enillydd - Killology (Cyd-gynhyrchiad â'r Royal Court Theatre) Llwyddiant Eithriadol mewn Theatr Gysylltiedig, Gwobrau Olivier 2018.

 

Enillydd - Denise Black (The Cherry Orchard) - Perfformiad Gorau Mewn Drama, UK Theatre Awards 2018

Enwebiad - Sophie Melville (Iphigenia in Splott) - Perfformiad Unigol Eithriadol, Gwobrau Drama Desk 2018

 

Tymor y Gwanwyn 2019

 

Y Gwanwyn hwn yn Theatr y Sherman fydd fy nhymor olaf fel Cyfarwyddwr Artistig y theatr eithriadol hon. ‘Dwi eisiau cymryd y cyfle hwn i ddiolch i chi, ein cynulleidfa, am ‘bron i’ bum mlynedd ryfeddol.

Rydych chi wedi dod hefo ni ar siwrnai i ddod yn theatr y gall y ddinas hon fod yn falch ohoni, yn theatr arobryn sydd yn canolbwyntio ar ac yn cael ei hysgogi gan artistiaid Cymreig. Mae Theatr y Sherman yn falch o fod yn rym o bwys ym myd y theatr ar draws y DU, ond yn falchach byth i gael bod yn theatr ar gyfer Caerdydd. Mae’r gwaith o fewn y tymor hwn bron yn ddiweddglo i’r syniadau a wnaeth drwytho fy amser yma; mae gennym ni ddrama iaith Gymraeg newydd, Woof, wedi’i hysgrifennu gan Elgan Rhys a’i chyfarwyddo gan Gethin Evans. Cafodd y ddau artist yma eu meithrin gan gynlluniau datblygu artistiaid y Sherman; o fod yn gyfarwyddwyr cynorthwyol hefo fi. Rydw i mor falch i’w gweld yn ôl ar ein llwyfannau fel gwneuthurwyr theatr proffesiynol cyflogedig â chomisiwn. Mae Woof yn mynd i’r afael â phynciau cyfoes, mae’n eofn a dewr, ac mae yn yr iaith genedlaethol. Boed i’r ysbryd hwn barhau yma.

Byddwn hefyd yn creu ein hail gyd-gynhyrchiad gyda’r Tron Theatre Glasgow, fersiwn radical, wedi’i hail-fframio o The Taming of the Shrew gan y dramodydd traws Jo Clifford. Bydd yr olwg ben ucha’n isaf hon o un o ddramau mwyaf trafodedig Shakespeare yn cael ei gyfarwyddo gan gyfarwyddwr y West End/RSC Michael Fentiman, ac mae’n addo i fod yn olwg afradlon, heriol a rhywiol ar y ddrama hon trwy ddealltwriaeth fodern o ryw a gwleidyddiaeth. Rydw i hefyd yn hynod o falch i fedru cynhyrchu drama newydd gan ddramodydd Cymreig; Lose Yourself gan Katherine Chandler, wedi i’w drama Bird gyffwrdd a herio cynulleidfaoedd yma. Bydd y ddrama hon ynglyn â diwylliant treisio ym myd pêl-droed yn cael ei chyfarwyddo gan Patricia Logue. Mae’r bartneriaeth fenywaidd drydanol o Gaerdydd yma ill dwy’n Artistiaid Cyswllt gyda Theatr y Sherman.

Elfen arall hynod o gyffrous i dymor y gwanwyn yw ein pedwerydd cyd-gynhyrchiad gyda CBCDC ar NEW. Eleni, serch hynny, mae hyd yn oed yn fwy cyffrous gan fod ein drama wedi cael ei hysgrifennu gan Jacob Hodgkinson, un o gyfranogwyr ein Rhaglen Dramodwyr Cymreig Newydd, ac wedi ei chyfarwyddo gan Hannah Noone, aelod o Grwp Cyfarwyddwyr y JMK/Sherman. Mae’r ymrwymiad eofn hwn tuag at ddatblygiad strategol artistiaid Cymreig newydd wedi bod yn elfen graidd i’m harweiniad artistig. Rydym yn hynod ddiolchgar i The Carne Trust am gefnogaeth ein cynlluniau datblygu artistiaid.

Rydym yn falch i arddangos gwaith ein Cwmni Preswyl dwyieithog newydd, PowderHouse, fydd yn cyflwyno Saethu Cwningod / Shooting Rabbits sy’n archwilio cysylltiadau Cymru â gweithredoedd gwleidyddol Ewropeaidd. Ffurfiwyd PowderHouse gan Chelsey Gillard a Jac Ifan Moore, ill dau wedi hogi eu crefft trwy gyfleoedd a gynnigwyd iddynt gan gynllun blaengar Theatr y Sherman Grwp Cyfarwyddwyr y JMK/Sherman. Rydym hefyd yn falch i gyflwyno gwaith gan Frân Wen a Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru ar ein llwyfan, ac i weithio mewn partneriaeth â Hijinx gan roi cyfle mor eang ag sy’n bosibl i gynulleidfaoedd y Sherman fedru gweld gwaith gwych ar eu stepen drws.

Yn gyfochrog â thymor egnïol o waith wedi’i guradu yn cynnwys comedi o’r safon uchaf a sioeau teuluol swynol, bydd y Gwanwyn hwn yn esiampl wych o’r hyn a wna’r Sherman orau. Ceisiwn eich gosod chi, ein cynulleidfa, wrth wraidd pob penderfyniad a wnawn. Byddaf yn methu’r lle hwn yn fawr, wrth i mi ymgymryd â swydd newydd fel Cyfarwyddwr Artistig y Lyric Hammersmith yn Llundain. Dwi’n dymuno pob llawenydd i’m holynydd, fel y cefais i yn creu gwaith ar eich cyfer.

Rachel signature

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Mae aelodau o'n Sherman Players a Theatr Ieuenctid wedi bod yn brysur yn edrych ar wisgoedd ar gyfer eu cynyrchiada… https://t.co/4ERLiBBtMI
Mon, 24 Jun 2019