Tu Ol I'r Llen

rehearsals10rehearsals10b

Ydych chi erioed wedi meddwl sut mae set theatr yn cael ei hadeiladu? Sut mae sioe yn cael ei hymarfer? Wel, yma yn Theatr y Sherman mae’r drysau wastad ar agor. Os hoffech ddod â’ch grŵp am daith o amgylch y theatr, a chael sgwrs gyda’n tîm dysgu creadigol ynglŷn â sut ‘rydym yn gweithio a beth ‘rydym yn ei wneud, yna cysylltwch â ni. Bydd ein taith o amgylch y theatr yn caniatáu i gael cipolwg ar yr hyn sy’n digwydd y tu ôl i’r llenni yma yn Theatr y Sherman.

Oes awydd arnoch gael gwybod sut brofiad yw bod yn actor proffesiynol? Ydych chi’n awyddus i wybod beth sy’n digwydd mewn ystafell ymarfer? Wel, dyma’ch cyfle…

Cysylltwch â ni

Yma yn Sherman Cymru mae gennym sawl ffordd gyffrous i greu cysylltiadau ag athrawon, myfyrwyr a grwpiau cymunedol. Gallwn deilwra ein gweithgaredd addysg i gwrdd ag anghenion penodol y cwricwlwm neu anghenion eich grwp.

Felly, os ydych yn awyddus i ddarganfod sgiliau newydd a phrofi’r cyffro sy’n rhan annatod o greu theatr, cysylltwch â ni.

creative.learning@shermancymru.co.uk

Cefnogir y prosiectau Dysgu Creadigol gan Ymddiriedolaeth Elusennol Simon Gibson a Chronfa’r Loteri FAWR

Big Lotto Fund

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Mae @lukewhereford yn sôn am The Motherf**ker with the Hat ac yn rhoi cipolwg ar ei rôl fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol… https://t.co/6QzHlQfjKT
Sat, 17 Mar 2018