Swyddi

STAFF Y BAR A'R GEGIN

£7.50 yr awr

‘Ydych chi’n berson hwyliog a chymwynasgar? Allwch chi roi croeso cynnes i’n cwsmeriaid, fel eu bod yn awyddus i ymweld a’r theatr dro ar ôl thro? Allwch chi helpu i werthu rhagor o docynnau? Os felly, gallwch fod yn rhan allweddol o’n tim bar caffi.

Mwy o wybodaeth:

• Mae hyblygrwydd yn hanfodol oherwydd bydd oriau gwaith yn newid o wythnos i wythnos.
• Bydd yr ymgeisydd llwyddianus yn cael ei gyflogi ar cytundeb sero awr
• Swydd dros dro yw hwn sy'n para tan 31 Rhagfyr.

Dyddiad cau: canol dydd, Dydd Gwener 10 Tachwedd

Pecyn Cais

Ffurflen Gais

Ffurflen CC

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Cyfle olaf i weld Hud y Crochan Uwd allan ar daith wythnos yma gyda sioeau yn @GartholwgLLC @MaestegTownHall… https://t.co/gXWtrbbrgk
Sun, 19 Nov 2017