Swyddi

Rheolwr Llwyfan y Cwmni (Cyfnod Penodol)

DYDDIADAU: Dydd Llun 3 Medi 2018 - Dydd Gwener 11 Ionawr 2019

LLEOLIAD: Theatr y Sherman, Caerdydd

Mae Theatr y Sherman yn chwilio am Reolwr Llwyfan profiadol ar gyfer gwaith sy'n cael ei gynhyrchu a'u guradu ar gyfer Tymor yr Hydref.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus wedi cael profiad o weithio fel Rheolwr Llwyfan y Cwmni mewn amgylchedd theatr. Bydd angen iddo feddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol, hunangymhelliant a'r gallu i weithio'n annibynnol dan bwysau yn ogystal â fel rhan o dîm. Chi fydd yn gyfrifol am arwain y ddarpariaeth rheoli llwyfan ar gyfer cynyrchiadau Theatr y Sherman yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Fel aelod allweddol o adran gynhyrchu'r Sherman, bydd gennych brofiad o ym mhob maes Rheoli Llwyfan, gan gynnwys propiau, Paratoi ar gyfer cynyrchiadau sy'n mynd a dod, Cyflogau Cwmni etc.

Pecyn Cais

Ffurflen cyfleoedd cyfartal

I wneud cais am y swydd, anfonwch C.V., llythyr i gefnogi eich cais a ffurflen cyfleoedd cyfartal atom drwy e-bost: recruitment@shermantheatre.co.uk

Y dyddiad cau yw hanner dydd ddydd Mercher 1 Awst 2018

Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos yn dechrau y 6ed o Awst 2018.

 

Diddordeb mewn wirfiddoli?

Cliciwch yma

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Mae eleni’n nodi 5 mlynedd o Sherman 5 yn Theatr y Sherman, wedi'i gefnogi’n hael gan @phf_uk. Dewch i Theatr y She… https://t.co/TuhkguEED0
Thu, 19 Jul 2018