Swyddi

TECHNEGYDD AMLSGILIAU

£20,000 - £21,000 y flwyddyn

Eich prif rôl fydd gwasanaethu’r cynyrchiadau ym mhob gofod perfformio yn y Sherman a chymryd rhan mewn teithiau a digwyddiadau mawr eraill yn achlysurol. Adran amlsgiliau yw hon ac felly rydym yn disgwyl i chi weithio ym mhob maes technegol. Mae Theatr y Sherman yn cael llwyddiant artistig sylweddol ac yn cyrraedd mwy o bobl. Mae’n lle bywiog i weithio ynddo sy’n rhoi llawer o foddhad.

Mae’r dyddiad cau wedi ei ymestyn i hanner dydd ar Dydd Llun 12 Chwefror 2018.

Cynhelir cyfweliadau wythnos yn dechrau 19 Chwefror 2018

Pecyn Cais

Ffurflen Gais

Ffurflen CC

 

RHEOLWR LLWYFAN TECHNEGOL

£25,560 y flwyddyn (Yn amodol ar Adolygiad Cyflog ar gyfer y Flwyddyn 2018/19)

Mae'r Rheolwr Llwyfan Technegol yn gyfrifol am ddarparu cymorth cynhyrchu a chymorth technegol o safon uchel i raglen artistig Theatre y Sherman, gan gynnwys cynyrchiadau mewnol, cynyrchiadau gan gwmnïau sy'n ymweld a gweithgareddau cymunedol ac ymgysylltu, ac ar gyfer cynyrchiadau sy'n mynd ar daith yn ôl yr angen. Rydym yn chwilio am Reolwr Llwyfan Technegol cyfrifol, ymroddedig a phrofiadol, sy'n awyddus i wneud cyfraniad sylweddol at lwyddiant parhaus y cwmni. Mae hon yn swydd allweddol yn y sefydliad sy'n ganolog i'n helpu i gyflawni ein huchelgais i greu a chyflwyno theatr sy'n cyffroi cynulleidfaoedd yng Nghaerdydd a thu hwnt.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Llun 12 Chwefror am hanner dydd.

Cynhelir cyfweliadau wythnos yn dechrau 19 Chwefror 2018

Pecyn Cais

Ffurflen Gais

Ffurflen CC

 

RHEOLWR CYNORTHWYOL Y BAR A’R GEGIN

(CYTUNDEB CYFNOD PENODOL AM 12 MIS) £17,260 y flwyddyn

Mae hon yn rôl newydd a heriol o fewn y sefydliad ac yn ganolog i'n helpu i gyflawni ein huchelgais i greu theatr wych a darparu profiad cyfannol i ymwelwyr fydd yn cyffroi cynulleidfaoedd yng Nghaerdydd a thu hwnt. Bydd disgwyl i chi sicrhau bod gwasanaethau’r bar a’r gegin yn gweithredu’n effeithiol a phroffidiol ac yn cefnogi ac yn arddel amcanion Theatr y Sherman yn ystod perfformiadau a’r tu allan i’r amseroedd hynny. Bydd disgwyl i chi hefyd gynorthwyo Rheolwr y Bar a’r Gegin i ddarparu gwasanaethau bar a chegin o ddydd i ddydd, gan gynnwys gweithgareddau a digwyddiadau.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Gwener 09 Chwefror am hanner dydd

Cyfweliadau: Dydd Iau 15 Chwefror

Pecyn Cais

Ffurflen Gais

Ffurflen CC

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

2017 – Adolygiad o’r Flwyddyn: Yn dilyn perfformiadau hynod lwyddiannus ledled y DU, roedd Theatr y Sherman yn falc… https://t.co/3KVU2AdgIv
Fri, 19 Jan 2018