Swyddi

STAFF Y BAR A'R GEGIN

£7.50 yr awr

‘Ydych chi’n berson hwyliog a chymwynasgar? Allwch chi roi croeso cynnes i’n cwsmeriaid, fel eu bod yn awyddus i ymweld a’r theatr dro ar ôl thro? Allwch chi helpu i werthu rhagor o docynnau? Os felly, gallwch fod yn rhan allweddol o’n tim bar caffi.

Mwy o wybodaeth:

• Mae hyblygrwydd yn hanfodol oherwydd bydd oriau gwaith yn newid o wythnos i wythnos.
• Bydd yr ymgeisydd llwyddianus yn cael ei gyflogi ar cytundeb sero awr
• Swydd dros dro yw hwn sy'n para tan 31 Rhagfyr.

Dyddiad cau: canol dydd, Dydd Gwener 10 Tachwedd

Pecyn Cais

Ffurflen Gais

Ffurflen CC

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

RT @Re_Live_Org: 1/3 #MeToo Wales Thank you to everyone who has already submitted an anonymous story to the event @ShermanTheatre on 25 Nov…
Sat, 18 Nov 2017