Sherman Theatre

Cymrwch olwg ar yr hyn sydd ar gael y tu mewn i’n theatr yng Nghaerdydd. Gallwch weld pa sioeau sydd yn ein dwy theatr, archebu tocynnau ar-lein, cewch ddarganfod yr holl bethau creadigol gallwch fod yn rhan ohonynt, a darganfod rhagor amdanom.

See what’s inside our Cardiff theatre. You can find out what’s on in our two theatres, book tickets online, discover all the creative things you can take part in, or, simply find out more about us.