Rhaglen Ysgolion

School visit1 School visit2

Ydych chi’n fusnes lleol sydd â diddordeb mewn helpu pobl ifanc i gymryd rhan yn y celfyddydau?

Drwy gyfrannu at Apêl Ysgolion Theatr y Sherman, gallech roi cyfle i bobl ifanc o Gaerdydd a’r de-ddwyrain fwynhau taith i’r theatr.

Yr Apêl

Ers 2012, mae Apêl Ysgolion Theatr y Sherman wedi cefnogi ysgolion lleol sy’n wynebu anfantais, i ddod i weld perfformiad o’n cynhyrchiad Nadolig.

Oherwydd llwyddiant yr apêl sydd, hyd yma, wedi galluogi 5450 o bobl ifanc i weld perfformiad, rydym yn awyddus i ymestyn y cyfle i ysgolion ymweld â ni unrhyw bryd yn ystod y flwyddyn.

Sut y gall eich cefnogaeth chi wneud gwahaniaeth

Drwy gefnogi ysgolion na fyddai, fel arall, yn gallu fforddio taith i’r theatr, gallwch ein helpu i ehangu mynediad i bobl ifanc nad ydynt yn cael llawer o gyfleoedd i ymgysylltu’n greadigol.

Bydd cyfraniad o £500 yn talu costau tocynnau i un grŵp blwyddyn ysgol (cyfartaledd o 60 o ddisgyblion a 6 o athrawon), felly mae cyfraniad cymharol fach yn mynd ymhell iawn gyda’r apêl hon. Bydd eich cefnogaeth yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol.

Sut y byddwn yn cydnabod eich cefnogaeth

Ar ôl i chi gyfrannu at yr apêl, byddwn yn eich paru ag ysgol ar ein rhestr aros a byddwn yn ysgrifennu atoch i roi gwybod i chi sut y caiff eich cyfraniad ei wario. Byddwn hefyd yn cydnabod eich cefnogaeth ar ein gwefan ac ar ein safleoedd cyfryngau cymdeithasol.

Cysylltwch

Os hoffech wneud cyfraniad, neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth am yr apêl, cysylltwch ag Emma Tropman drwy emma.tropman@shermantheatre.co.uk neu ar 029 2064 6976

Apêl Ysgolion Nadolig 2016

Yn dilyn llwyddiant ysgubol The Lion, The Witch and The Wardrobe yn 2015, cynhyrchiad y Nadolig eleni yw addasiad hyfryd o stori deuluol glasurol Mary Norton, The Borrowers. Wedi’i ysgrifennu gan Charles Way a’i gyfarwyddo gan Amy Leach, mae’r cynhyrchiad hwn yn cael ei lwyfannu rhwng 25 Tachwedd a 31 Rhagfyr 2016.

Rydym yn ddiolchgar iawn i’r sefydliadau a ganlyn sydd wedi rhoi cefnogaeth hael i’r apêl eleni:

Lady Thomas

Admiral   

Eversheds LLP 

Hodge Foundation 

Western Power Distribution  

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Like your favourite bowl of porridge, The Magic Porridge Pot will leave you with a wonderfully warm glow this Chris… https://t.co/vUJuSjaKzY
Tue, 21 Nov 2017