Rhaglen Dramodwyr Cymreig Newydd

Yn dilyn llwyddiant y cynllun yn ystod 2016, bydd Theatr y Sherman yn parhau i weithio gyda’r dramodydd Brad Birch a The Carne Trust i ddarparu cyfleoedd datblygu unigryw i awduron newydd. O fis Hydref 2017 ymlaen, byddwn yn gweithio gyda grwp bach o awduron, gan gynnwys cyfranogwyr blaenorol a newydd ar raglen ddatblygu sy’n para blwyddyn. Yn ystod y flwyddyn, caiff yr awduron eu mentora drwy broses greadigol a’u cyflwyno i arddulliau a ffurfi au newydd yn ogystal â gweithio ar ddrama newydd sbon.

Am rhagor o wybodaeth ebostiwch: literary@shermantheatre.co.uk

 

Carne Trust logo

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Rydym yn gwahodd ceisiadau ar gyfer cam nesaf ein Cynllun Cyfarwyddwyr JMK. Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 8 Rhagf… https://t.co/Nc21wExmwR
Mon, 20 Nov 2017