Rhaglen Dramodwyr Cymreig Newydd

Rydym yn chwilio am ddau ddramodydd i ymuno â’r pedwar sy’n dychwelyd ar gyfer ail gam y Rhaglen. Bydd Brad Birch yn dychwelyd i arwain y 6 dramodydd trwy gyfres datblygedig o weithdai a sesiynau hyfforddi fydd yn gwthio eu sgiliau ysgrifennu ar gyfer y theatr ac yn annog uchelgais eu syniadau, gan weithio gyda Adele Thomas ac aelodau blaenllaw eraill o’r proffesiwn.

Rhagor o wybodaeth ar gael yma

 

Carne Trust logo

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

@Poshcosh @ShermanTheatre5 @TorchTheatre Thank you, Peter.
Fri, 23 Feb 2018