Sherman Plays Cy

ShermanPlaysMain

Rydym yn gwahodd cynulleidfaoedd hŷn i ymuno a ni ar gyfer darlleniad ddrama, te a chacen, a sgwrs. Rydym yn edrych ar amrywiaeth eang o ddramau a ddarllenwyd gan actorion proffesiynol mewn awyrgylch hamddenol a gyfeillgar. 

Cynhelir Sherman Plays ar y dydd Iau olaf y mis o 11.00yb i 1.00yp.

£2.50 (gan gynnwys te a chacen)

SHERMAN PLAYS -Tymor Newydd

Mae tymor newydd cyffrous ar y gweill ar gyfer Sherman Plays, lansiodd y prosiect cyffrous ychydig fisoedd yn ôl yn Theatr Sherman. Dyma gyfle unigryw i gynulleidfaoedd theatr hŷn i weld perfformiadau gwych gan actorion talentog mewn ystod eang o ddramâu sydd yn ddifyr a phryfoclyd hefyd. Cynhelir Sherman Plays ar y dydd Iau olaf y mis o 11yb i 1yp, ac mae yna sesiwn holi ac ateb ar y diwedd. Dechreuodd y tymor newydd gyda ‘On the Whole It’s Been a Jolly Good Life’, darllenwyd yn flaenorol ar y radio - monolog hynod ddifyr a ysgrifennwyd gan Peter Tinniswood ac wedi perfformio gyda brwdfrydedd amlwg a medr penigamp gan Huw Thomas. Ni allaf gofio pan wnes i chwerthin gymaint ar fore Iau. Rhowch gynnig arni!
Barbara Michaels Third Act Critic.

SHERMAN PLAYS MAIN

lottery3

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Follow the tiny snail’s exciting adventure around the world in this perfect family treat from the company behind Th… https://t.co/laoiHKYbfG
Sun, 27 May 2018