Mabwysiadu Actor

an2

Yma yn Theatr y Sherman gallwch chi a’ch dosbarth/blwyddyn gael eich ‘paru’ ag actor proffesiynol sy’n perfformio yn ein Sioe Nadolig.  Byddwch chi a’ch dosbarth yn derbyn llythyr gan eich actor mabwysiedig ar ddiwedd pob wythnos ymarfer, gan dderbyn syniad da o’r hyn sy’n digwydd yn ystod y broses ymarfer, pa feddyliau, teimladau a syniadau mae’r actor yn eu profi yn ystod yr wythnos.  Bydd hyn yn rhoi cyfle i’ch myfyrwyr gael syniad o’r hyn sy’n digwydd tu ôl i’r llenni yn ystod cyfnod creu Alice in Wonderland

Yna, wedi i chi weld perfformiad o’r sioe, byddwch chi a’ch dosbarth yn cael cyfle i gwrdd â’ch actor mabwysiedig i gael sesiwn C&A 15-20 munud, wedi’i harwain gan aelod o’r Tîm Cymunedau ac Ymgysylltu.

timothy.howe@shermantheatre.co.uk

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Join us today at Sherman Theatre betweeb 10.30am – 5pm for a day of free fun activities as we celebrate the inspiri… https://t.co/MBzqJ9jJXB
Sat, 21 Jul 2018