Mabwysiadu Actor

an2

Yma yn Theatr y Sherman gallwch chi a’ch dosbarth/blwyddyn gael eich ‘paru’ ag actor proffesiynol sy’n perfformio yn ein Sioe Nadolig.  Byddwch chi a’ch dosbarth yn derbyn llythyr gan eich actor mabwysiedig ar ddiwedd pob wythnos ymarfer, gan dderbyn syniad da o’r hyn sy’n digwydd yn ystod y broses ymarfer, pa feddyliau, teimladau a syniadau mae’r actor yn eu profi yn ystod yr wythnos.  Bydd hyn yn rhoi cyfle i’ch myfyrwyr gael syniad o’r hyn sy’n digwydd tu ôl i’r llenni yn ystod cyfnod creu The Lion, The Witch and The Wardrobe.

Yna, wedi i chi weld perfformiad o’r sioe, byddwch chi a’ch dosbarth yn cael cyfle i gwrdd â’ch actor mabwysiedig i gael sesiwn C&A 15-20 munud, wedi’i harwain gan aelod o’r Tîm Dysgu Creadigol.

Cysylltwch â ni

Yma yn Sherman Cymru mae gennym sawl ffordd gyffrous i greu cysylltiadau ag athrawon, myfyrwyr a grwpiau cymunedol. Gallwn deilwra ein gweithgaredd addysg i gwrdd ag anghenion penodol y cwricwlwm neu anghenion eich grwp.

Felly, os ydych yn awyddus i ddarganfod sgiliau newydd a phrofi’r cyffro sy’n rhan annatod o greu theatr, cysylltwch â ni.

creative.learning@shermancymru.co.uk

Cefnogir y prosiectau Dysgu Creadigol gan Ymddiriedolaeth Elusennol Simon Gibson a Chronfa’r Loteri FAWR

Big Lotto Fund

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Join a tiny snail on her trip around the world in The Snail and the Whale, a magical, musical production inspired b… https://t.co/0xO8Z2jurV
Thu, 24 May 2018