Cynhyrchiadau Gorffennol

Lakme_main2

Lakmé

Maw 07 Maw 2017

Mae’n enwog am y gân ‘Flower Duet’; ond mae Lakmé hefyd yn cynnwys perlau cuddiedig eraill, gan gynnwys y gan stratosfferig a heriol ‘Bell Song’.

Darllenwch fwy

PPP_main

A Play, A Pie and A Pint: World Domination

Maw 07 Maw 2017 - Sad 11 Maw 2017

Dyma theatr o’r safon uchaf yn cael ei gyfuno â bwyd da a diod; sy’n rhoi pastai a pheint AM DDIM i gynulleidfaoedd fel rhan o’r ddêl pan brynwch eich tocyn, yn ogystal â noson wych o adloniant.

Darllenwch fwy

Yfory_main

Yfory - wedi gwerthu

Mer 01 Maw 2017 - Gwe 03 Maw 2017

Creisis personol, creisis gwleidyddol - erbyn yfory fydd pethau wedi newid… Ym myd gwleidyddiaeth gall argyfwng annisgwyl fod yn gyfle i drio rhywbeth gwahanol na ellid ei ystyried dan amgylchiadau arferol, ac yn dilyn lecsiwn 2016 mae’n greisis...

Darllenwch fwy

Zero_main

Zero for the Young Dudes!

Iau 23 Chwe 2017 - Sad 25 Chwe 2017

Caiff Zero for the Young Dudes! ei berfformio gan Theatr Ieuenctid y Sherman a byddant yn mynd ymlaen i’w berfformio yng Ngŵyl Connections y National Theatre yn y Sherman ym mis Ebrill.

Darllenwch fwy

Wastwater_main

Wastwater

Maw 07 Chwe 2017 - Maw 14 Chwe 2017

Mae’r ddrama Wastwater, gan y dramodydd Simon Stephens, sydd wedi ennill gwobrau, wedi’i gosod ar ymylon byrhoedlog Maes Awyr Heathrow, ac mae’n cyflwyno tri chiplun o fywydau preifat y rheini sy’n gofalu am ein plant.

Darllenwch fwy

Pink Mist New_main

Pink Mist

Iau 02 Chwe 2017 - Sad 04 Chwe 2017

Mae tri dyn ifanc yn cael eu hanfon i Affganistan; wrth i effeithiau corfforol a seicolegol y rhyfel adael eu hôl, mae Arthur, Hads a Taff yn canfod mai eu taith adref yw’r frwydr galetaf. Ysbrydolwyd y cynhyrchiad hwn gan 30 o gyfweliadau â...

Darllenwch fwy

MVCA_main

The Moot Virginity of Catherine of Aragon

Maw 24 Ion 2017 - Sad 28 Ion 2017

Mae Ewrop wedi’i rhannu’n ddwy. Efallai mai gweithred o gariad rhwng plant yn eu harddegau yw’r achos. Mae noson gyntaf priodas Catherine o Aragon i frawd Harri'r VIII, Arthur, yn cael ei gwestiynu yn y cyflwyniad theatr gerddorol dim nonsens...

Darllenwch fwy

Owen Jones Main

The Politics of Hope

Mer 30 Tach 2016

Sut y gallwn adeiladu cymdeithasau a chaiff eu rhedeg er budd pobl sy'n gweithio, nid eu rhedeg fel raced ar gyfer y barus ar y brig? Trwy edrych ar rai dewisiadau eraill ar draws y byd, gallwn derfynu natur anochel anghydraddoldebau ac...

Darllenwch fwy

Borrowers Main

The Borrowers

Gwe 25 Tach 2016 - Sad 31 Rhag 2016

Mae'n bleser gennym gyhoeddi ein prif gynhyrchiad Nadolig 2016 yw The Borrowers. Bydd y cynhyrchiad yn addas ar gyfer oedrannau 7+

Darllenwch fwy

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Join a tiny snail on her trip around the world in The Snail and the Whale, a magical, musical production inspired b… https://t.co/0xO8Z2jurV
Thu, 24 May 2018