Cynhyrchiadau Gorffennol

Hedfan

Ble Mae'r Dail yn Hedfan?

Sul 05 Mai 2013

Stori am wraig sy'n hoff o gasglu dail a phethau naturiol i addurno ei chartref yw Ble Mae'r Dail yn Hedfan. Ar gyrraedd adref un dydd, mae'n sylwi rhywun arall yn ei thy. Maent yn gorfod dysgu rhannu a gofalu am eu gilydd.

Darllenwch fwy

Luna

Luna

Gwe 03 Mai 2013 - Sul 05 Mai 2013

Luna: profiad theatr gerddorol swynol am gyfeillgarwch, y lleuad a bod yn ddewr yn y tywyllwch.

Darllenwch fwy

Savage Children

Savage Children: Wild Girl

Maw 30 Ebr 2013 - Mer 01 Mai 2013

Mae merch wyllt yn ymddangos o'r goedwig. Pwy yw hi? Mae hi'n bysgodyn yn y dwr, yn garw ar y ddaear, yn wiwer ehedog yn y coed lle mae'n bwyta ac yn cysgu.

Darllenwch fwy

Something Very Far Away

Something Very Far Away

Maw 30 Ebr 2013 - Sad 04 Mai 2013

Dyn cyffredin yw Kepler sy'n caru dau beth uwchlaw popeth arall: y cosmos a'i wraig Tomasina. Ar ôl colled sydyn a thrasig, mae'n chwilio'r sêr am atebion ac yn teithio'n ddwfn i'r gofod i gadw'r peth mwyaf gwerthfawr yn ei fywyd yn fyw.

Darllenwch fwy

Sproai

Spraoi (Let's Play)

Sul 28 Ebr 2013 - Llun 29 Ebr 2013

Stori syml am ddau fachgen sy'n cyrraedd yr un lle ar yr un pryd heb ddeall beth sydd angen iddyn nhw ei wneud Ynganu 'Spree'

Darllenwch fwy

Baby Rave

Baby Rave

Sad 27 Ebr 2013

Profiad synhwyrus o gerddoriaeth a dawns i ddifyrru babanod a phlantos ynghyd a'u mamau a'u tadau, eu teidiau a'u neiniau yn Sherman Cymru. Rêf go iawn, ond i blant bach.

Darllenwch fwy

Flown

Flown

Sad 27 Ebr 2013 - Sul 28 Ebr 2013

Mae'r sioe fywiog, deimladwy ac annisgwyl hon yn cyfuno comedi ac anhrefn gyda gallu corfforol beiddgar a thirwedd sain fyw eclectig.

Darllenwch fwy

Babble

Babble

Mer 24 Ebr 2013 - Gwe 26 Ebr 2013

Byd hudolus o leisiau a lluniau symudol i fabanod 0-18 mis oed (a'u hoedolion)

Darllenwch fwy

To live To love

To Live, To Love, To Be

Mer 17 Ebr 2013 - Sad 20 Ebr 2013

Heb os, saer geiriau gwych oedd Shakespeare ac roedd ganddo lais telynegol a threiddgar. Ond roedd hefyd yn ddyn nad oedd yn colli unrhyw beth a'i lygaid a'i glustiau'n effro. Felly beth oedd y lleisiau a glywodd, y golygfeydd a welodd?

Darllenwch fwy

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

@Poshcosh @ShermanTheatre5 @TorchTheatre Thank you, Peter.
Fri, 23 Feb 2018