Cynhyrchiadau Gorffennol

1984new

1984

Maw 05 Tach 2013 - Sad 09 Tach 2013

Ebrill 2013 13:00 Mae rhywbeth yn dod i feddwl Winston Smith, Cymrawd 6079. Mae'n dechrau ysgrifennu dyddiadur ac yn syrthio mewn cariad. Ond mae'r Brawd Mawr yn ei wylio - a gall y drws i Ystafell 101 agor ar amrantiad.

Darllenwch fwy

Boing13

Boing!

Mer 30 Hyd 2013 - Sad 02 Tach 2013

Yn y cyfuniad hudolus hwn o gomedi, campau acrobatig a dawns-stryd drawiadol, caiff Wilkie a Joel eu temtio i chwarae gemau gwyllt sy'n troi eu gwely yn drampolîn enfawr.

Darllenwch fwy

Kontakt13

Kontakt

Mer 30 Hyd 2013 - Sad 02 Tach 2013

Arbrawf theatrig yw Kontakt sy'n pylu'r ffin rhwng y perfformiwr a'r gynulleidfa. 20 o berfformwyr, 20 aelod o'r gynulleidfa ac 20 o fyrddau bridge, bob un wedi'i oleuo ag un bwlb sy'n hongian uwchben.

Darllenwch fwy

RussellK

Russell Kane

Gwe 25 Hyd 2013

Beth yw obsesiwn pobl gyda bychander? Mae Brits wrth eu bodd gyda bod yn fach ond ffyrnig, yn agos ond yn bell. Fydd Russell yn rhannu ei feddyliau ar fychander, o gadw pethau bach pan fydd bywyd yn fawr.

Darllenwch fwy

MonkeyBars13

Monkey Bars

Iau 24 Hyd 2013 - Gwe 25 Hyd 2013

Mae Monkey Bars yn berfformiad doniol gair am air sy'n ein synnu dro ar ôl tro ac sy'n rhoi golwg ddadlennol i ni ar yr hyn y mae plant yn ceisio'i ddweud wrthym am eu bywydau ond nad ydym bob amser yn ei glywed.

Darllenwch fwy

DTPed

Out of the Shadow

Maw 22 Hyd 2013 - Mer 23 Hyd 2013

Cymysgedd rhyfeddol o ddawns-stryd, dawns gyfoes, campau acrobatig a bale yw Out of the Shadow.

Darllenwch fwy

Sold13

Sold

Maw 22 Hyd 2013

Mae chwe chymeriad yn cwrdd mewn arhosfan bws yng nghanol dinas ar nosweithiau gaeafol, fydda’r rhai sy’n dioddef yn canfod cysur ym mhoen eraill.

Darllenwch fwy

JeremyHardy13

Jeremy Hardy

Iau 17 Hyd 2013

Mae Jeremy Hardy wedi bod yn ddigrifwr llwyfan er 1984 a dyma a fydd nes iddo farw neu nes iddo ennill y loteri.

Darllenwch fwy

freefolk13

Free Folk

Iau 17 Hyd 2013 - Gwe 18 Hyd 2013

Mae ddrama Gary Owen yn taflu pum dieithryn ynghyd ar noson dywyll, stormus yn y Goedwig. Pwy fydd ar ôl yn y bore?

Darllenwch fwy

Shakespeare13

Shakespeare Schools Festival

Maw 15 Hyd 2013 - Mer 16 Hyd 2013

Mae'r Shakespeare Schools Festival yn gweithio gydag ysgolion ar hyd a lled y DU, i'w galluogi i lwyfannu cynyrchiadau cryno o ddramâu Shakespeare yn eu theatr broffesiynol leol.

Darllenwch fwy

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

@Poshcosh @ShermanTheatre5 @TorchTheatre Thank you, Peter.
Fri, 23 Feb 2018