Cynhyrchiadau Gorffennol

Devil Land

The Devil Inside

Maw 09 Chwe 2016

Stori am demptasiwn a dirgelwch yw'r opera hon fydd yn eich tywys ar daith o dywyllwch a chwant, a all ddatgelu o bosib pa beth yw natur pŵer achubol cariad. Mae hon yn un na allwch ei golli, yn dilyn llwyddiant diweddar Music Theatre Wales gyda...

Darllenwch fwy

TAITH main

TAITH

Iau 04 Chwe 2016

Noson unigryw, fywiog a chyffrous i ddathlu gwaith newydd sydd naill ai’n Gymreig neu gan awduron sy'n gweithio yng Nghymru. Caiff y tair sgript derfynol eu perfformio cyn cynnal trafodaeth agored gyda'r gynulleidfa ynglŷn â'r tri darn o waith...

Darllenwch fwy

Mark Thomas2015main

Mark Thomas: Trespass

Maw 02 Chwe 2016

Mae Trespass yn parhau o'r fan lle gorffennodd sioe flaenorol Mark 100 Acts of Minor Dissent. Cymysgedd rhyfedd o theatr, comedi, actifyddiaeth, diferyn o newyddiaduraeth, actifyddiaeth a llwyaid o anhrefn!

Darllenwch fwy

WTA Main

Gwobrau Theatr Cymru

Sad 30 Ion 2016

Mae'r gwobrau mawreddog blynyddol yn cydnabod rhagoriaeth mewn theatr, dawns ac opera fyw a grëwyd a berfformiwyd yng Nghymru yn 2015. Caiff yr enwebiadau eu gwneud gan feirniaid ledled Cymru.

Darllenwch fwy

Ipheginia new main

Iphigenia in Splott Tour

Mer 27 Ion 2016 - Sad 16 Ebr 2016

Mae Iphigenia in Splott, a enillodd y UK Theatre Award for Best New Play 2015, yn mynd i Lundain i gael ei berfformio yn National Theatre’s Temporary Theatre, cyn teithio ledled y DU.

Darllenwch fwy

Home Main 3

Home

Gwe 22 Ion 2016 - Sad 23 Ion 2016

Caiff y ddrama ei pherfformio gan aelodau o’r gymuned hon yng Nghaerdydd, ac mae Sherman Cymru a Waulah Cymru yn dathlu ac yn rhannu nifer o hanesion gwir cyfoethog ac amrywiol. Maent yn storiau am obaith, uchelgais a dyfalbarhad y bobl sydd...

Darllenwch fwy

Happy House main

A Play, A Pie And A Pint: Happy Hour

Maw 24 Tach 2015 - Sad 28 Tach 2015

Mae'r teulu wedi dod ynghyd yn ystafell gefn y dafarn i wasgaru llwch Dad sydd, ar hyn o bryd, mewn bocs esgidiau Nike. Ond cyn gwneud dim, mae angen ychydig o siarad plaen…

Darllenwch fwy

Difa main

Difa

Maw 17 Tach 2015 - Iau 19 Tach 2015

Drama newydd heriol gan Dewi Wyn Williams, enillydd y Fedal Ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol Llanelli 2014. Drama am feddwl ar waith. Drama sy’n cynnig mai trasiedi yw bywyd yn agos, a chomedi yw bywyd o bell.

Darllenwch fwy

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

RT @Re_Live_Org: 1/3 #MeToo Wales Thank you to everyone who has already submitted an anonymous story to the event @ShermanTheatre on 25 Nov…
Sat, 18 Nov 2017