Cefnogi

Sherman Cymru: Cardiff Theatre

Fel elusen gofrestredig, dibynna Theatr y Sherman ar gefnogaeth gan unigolion, cwmnïau, ymddiriedolaethau a sefydliadau er mwyn ein helpu i gyflawni ein gwaith ar y llwyfan ac oddi arni.

Mae cymorth pobl fel chi yn medru ein helpu i gyfl wyno rhaglenni artistig amrywiol a gwahanol, ymestyn at gynulleidfaoedd newydd, cysylltu â chymunedau a datblygu ysgrifennwyr newydd ac artistiaid sy’n ymddangos.

Gallwch ein cefnogi:

Arlein yma

Tecstiwch SHER12 yn ogystal â'r swm yr hoffech ei gyfrannu i 70070. Er enghraifft, i gyfrannu £5, tecstiwch SHER12 £5 i 70070. Bydd pob ceiniog o'ch rhodd (gan gynnwys Gift Aid) yn cefnogi Theatr y Sherman. Gall tâl fod ynghlwm â'r neges destun, felly cymrwch olwg ar gyfraddau cyffredinol eich rhwydwaith ffôn.

Trwy ffonio ein Swyddfa Docynnau ar 029 2064 6900

Os hoffech drafod gwneud cyfraniad rheolaidd cysylltwch ag Emma Tropman, Rheolwr Codi Arian ar 029 2064 976 neu ebostiwch emma.tropman@shermantheatre.co.uk

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Our booking system is now back up and running.
Fri, 22 Jun 2018