Cefnogi

Sherman Cymru: Cardiff Theatre

Fel elusen gofrestredig, dibynna Theatr y Sherman ar gefnogaeth gan unigolion, cwmnïau, ymddiriedolaethau a sefydliadau er mwyn ein helpu i gyflawni ein gwaith ar y llwyfan ac oddi arni.

Mae cymorth pobl fel chi yn medru ein helpu i gyfl wyno rhaglenni artistig amrywiol a gwahanol, ymestyn at gynulleidfaoedd newydd, cysylltu â chymunedau a datblygu ysgrifennwyr newydd ac artistiaid sy’n ymddangos.

Gallwch ein cefnogi:

Arlein yma
Trwy ffonio ein Swyddfa Docynnau ar 029 2064 6900

Os hoffech drafod gwneud cyfraniad rheolaidd cysylltwch ag Emma Tropman, Rheolwr Codi Arian ar 029 2064 675 neu ebostiwch emma.tropman@shermantheatre.co.uk

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Cwrdd ag Aggie a Nene wrth iddynt ddeffro a pharatoi ar gyfer diwrnod newydd ym mhentref Pyng-Hyga. https://t.co/h4WDP7H3Nx
Wed, 22 Nov 2017