Cefnogi

Sherman Cymru: Cardiff Theatre

Fel elusen gofrestredig, dibynna Theatr y Sherman ar gefnogaeth gan unigolion, cwmnïau, ymddiriedolaethau a sefydliadau er mwyn ein helpu i gyflawni ein gwaith ar y llwyfan ac oddi arni.

Mae cymorth pobl fel chi yn medru ein helpu i gyfl wyno rhaglenni artistig amrywiol a gwahanol, ymestyn at gynulleidfaoedd newydd, cysylltu â chymunedau a datblygu ysgrifennwyr newydd ac artistiaid sy’n ymddangos.

Gallwch ein cefnogi:

Arlein yma
Trwy ffonio ein Swyddfa Docynnau ar 029 2064 6900

Os hoffech drafod gwneud cyfraniad rheolaidd cysylltwch ag Emma Tropman, Rheolwr Codi Arian ar 029 2064 675 neu ebostiwch emma.tropman@shermantheatre.co.uk

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

RT @Re_Live_Org: 1/3 #MeToo Wales Thank you to everyone who has already submitted an anonymous story to the event @ShermanTheatre on 25 Nov…
Sat, 18 Nov 2017