Beth Sydd Ymlaen

BLANK_main

[ BLANK ]

Iau 01 Maw 2018 - Sad 03 Maw 2018

Dros y blynyddoedd mae Theatr Ieuenctid y Sherman wedi datblygu enw da fel un o ensemblau theatr ieuenctid gorau Prydain. Eleni byddant yn perfformio [ BLANK ], gwaith newydd gan Alice Birch. Mae’r ddrama heriol ac weithiau aflonyddol hon yn...

Darllenwch fwy

Y Tad_main

Y Tad

Iau 08 Maw 2018 - Gwe 09 Maw 2018

Mae byd y tad a’i ben i waered. Pwy ydi’r bobl ddieithr yma yn ei dŷ? Ai ei dŷ o ydi hwn, tybed? Dyma stori ddirdynnol am ŵr sy’n methu a deall yr hyn sy’n digwydd iddo pan fo’i gof yn dadfeilio, a merch sy’n ceisio dygymod â salwch...

Darllenwch fwy

Cannonballista_main

Cannonballista

Iau 08 Maw 2018

Sioe unigol newydd fywiog yw Cannonballista, sy’n ymdrin â galar, mecanweithiau ymdopi, a’r pethau rydyn ni’n eu gwneud er mwyn cadw’n pen uwchlaw’r dŵr. Mae Alter Ego Liz Clarke, yr Archarwres Betty Bruiser, wedi bod yn rhan o’i bywyd...

Darllenwch fwy

Ten Plagues_main

Ten Plagues

Maw 13 Maw 2018

Mae sioe wobrwyol Mark Ravenhill a Conor Mitchell am AIDS yn dod i Theatr y Sherman, wedi’i pherfformio gan Conor Mitchell a Matthew Cavan. Gan ddilyn taith un dyn drwy ddinas sy’n wynebu argyfwng, mae Ten Plagues yn olrhain hanes pla mawr...

Darllenwch fwy

Griff_main

Griff Rhys Jones: Where Was I?

Mer 14 Maw 2018

Ymunwch â seren Not The Nine O’clock News, Smith & Jones a Three Men In A Boat wrth iddo adrodd straeon, hanesion, atgofi on ac ambell ddarn o gelwydd noeth, yn dilyn deugain mlynedd o deithio i lawr afonydd ac i ben mynyddoedd, i Affrica, o...

Darllenwch fwy

horrible-histories-main

Horrible Histories: More Best of Barmy Britain

Gwe 16 Maw 2018 - Sad 17 Maw 2018

Rydyn ni i gyd eisiau cwrdd â phobl o hanes. Y broblem yw bod pawb wedi marw! Byddwch yn barod am gynhyrchiad arbennig o Horrible Histories yn cynnwys RHAGOR o’ch hoff gymeriadau o’r gorffennol gwallgo.

Darllenwch fwy

New2018_main

NEW: 2018

Maw 20 Maw 2018 - Iau 22 Maw 2018

Mae NEW yn ddathliad wythnos o hyd o ysgrifennu newydd, sy’n dychwelyd yn 2018 am y pumed flwyddyn. Bydd Cwmni Richard Burton yn cyflwyno pedair drama newydd yng Nghaerdydd cyn trosglwyddo i'r Gate Theatre yn Llundain. Yn dilyn llwyddiant All...

Darllenwch fwy

Mother_main

The Motherf**ker with the Hat

Mer 21 Maw 2018 - Sad 31 Maw 2018

Mae’n Efrog Newydd ac mae Jackie mewn trwbl. Yn gyn-garcharor gyda dibyniaeth, mae’n trio troedio llwybr syth ac ail-gynnau perthynas â’i gariad o blentyndod Veronica, ond fedrith o ymddiried ynddi? Nid yw ei noddwr, y gŵr tra dduwiol a...

Darllenwch fwy

OneMoreLook_main

One More Look

Maw 27 Maw 2018 - Sad 31 Maw 2018

Rifíw cerddorol o waith Andrew Lloyd Webber. Mae’r rifíw gerddorol newydd sbon yma’n edrych o’r newydd ar gasgliad rhyfeddol o waith gan un o gyfansoddwyr theatr gerdd gorau’r oes, sef Andrew Lloyd Webber. Mae’r première cyffrous...

Darllenwch fwy

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

RT @stcivran: There are certain players that transcend nationalities and without doubt Ray Gravell was one of the greatest. That greatness…
Fri, 23 Feb 2018