Beth Sydd Ymlaen

MPP_Main

The Magic Porridge Pot

Gwe 03 Tach 2017 - Sad 30 Rhag 2017

Mae Hud y Crochan Uwd / The Magic Porridge Pot yn wledd ffantastig i blant dan 7 oed a’u teuluoedd, yn llawn hwyl, caneuon a cherddoriaeth byw.

Darllenwch fwy

MPP_Main

Hud Y Crochan Uwd

Sad 04 Tach 2017 - Sad 30 Rhag 2017

Pan fydd merch yn gwneud cymwynas, caiff crochan hud sy’n gwneud uwd blasus yn wobr – yr union beth sydd ei angen ar ei theulu newynog. Ond un diwrnod nid yw ei mam yn gallu stopio'r crochan a chyn bo hir mae’r holl dref yn dechrau llenwi ag...

Darllenwch fwy

The Wind In The Willows_main2

The Wind in The Willows

Gwe 01 Rhag 2017 - Sad 30 Rhag 2017

Dewch i gwrdd â Mole, Rat, Badger a Toad ac ymunwch â nhw ar antur heb ei hail. Yn seiliedig ar glasur Kenneth Grahame, mae The Wind In The Willows yn cynnig adloniant Nadoligaidd hyfryd yn llawn cerddoriaeth fyw i’r teulu cyfan.

Darllenwch fwy

The Wind In The Willows_main2

TÊ PRYNHAWN YN NEUADD LLYFFANT

Sad 09 Rhag 2017 - Sad 30 Rhag 2017

Mae Meistres Tŷ Llyffant yn estyn croeso cynnes i chi i Neuadd Llyffant. Ymunwch â hi am ychydig o grefftio, canu a gemau cyn i chi fynd ati i fwynhau tê Glanafon godidog. Boed i chi fynychu perfformaid o un o’n sioeau Nadolig ai peidio, mae...

Darllenwch fwy

Dublin Carol_main

Dublin Carol

Iau 01 Chwe 2018 - Sad 17 Chwe 2018

Dulyn, Noswyl Nadolig. Caiff John, ymgymerwr alcoholig, ei wynebu ag ysbrydion ei orffennol. Fedrith o arbed unrhywbeth o’r bywyd y gwnaeth o, ei hun, ei ddinistrio? Mae drama Conor McPherson yn adroddiad amrwd a phrydferth o fywyd wedi’i...

Darllenwch fwy

Terra Firma_main

Terra Firma

Iau 08 Chwe 2018

Mae Terra Firma yn adrodd straeon wedi eu codi o’r union dir yr ydym yn adeiladu ein cymunedau arno; stori dylwyth deg glasurol gan Caroline Finn yw Folk, wedi ei gosod mewn byd ffantasïol cyfoethog o dan ganghennau coeden ben i waered, sydd yr...

Darllenwch fwy

Terra Firma_main

Gwylio Dosbarth Dawns

Iau 08 Chwe 2018

Yn y sesiwn Wylio Dosbarth Dawns mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn agor y drysau yn ystod Dosbarth y Cwmni. Medrwch wylio, sgetsio, recordio a llunio ffotograffau yn ystod y dosbarth bale ynteu gyfoes a bydd hyn yn rhoi cip unigryw i chi i...

Darllenwch fwy

Discover Dance_main

Discover Dance

Gwe 09 Chwe 2018

Dewch i ddawnsio gyda Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru. Dewch i ddysgu rhai o’r symudiadau o’ch seddau, dringwch i’r llwyfan at rai o ddawnswyr y Cwmni, gwyliwch berfformiad hudol o Folk a holwch unrhyw beth yr hoffech ei holi i’r dawnswyr. Y...

Darllenwch fwy

mark-thomas-main

Mark Thomas: Showtime from the Frontline

Mer 21 Chwe 2018

Gan osgoi bwledi diwylliannol a bwledi go iawn, crefydd ac ymosodiadau gan Israel, mae Mark Thomas a’i dîm yn mynd ati i redeg clwb comedi am ddwy noson yn ninas Jenin, Palesteina. Daw’n amlwg yn gyflym nad yw dathlu rhyddid mynegiant yn beth...

Darllenwch fwy

Tiddler_main

Tiddler and Other Terrific Tales

Iau 22 Chwe 2018 - Gwe 23 Chwe 2018

O dan y môr, allan ar y fferm ac yng nghanol y jyngl, mae’r straeon anhygoel yma wedi’u clymu ynghyd gyda cherddoriaeth fyw, pypedwaith a llu o gymeriadau lliwgar o lyfrau anwylaf Julia Donaldson ac Axel Scheffler: Tiddler, Monkey Puzzle, The...

Darllenwch fwy

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

RT @MatthewBulgo: Finally in the festive spirit after catching the superb #WindintheWillows @ShermanTheatre last night. Heart warming and f…
Sun, 17 Dec 2017