Artistiaid Cyswllt

Rydym yn hapus iawn i gyflwyno ein tîm newydd o bobl fydd yn gweithio'n agos iawn gyda ni dros y flwyddyn nesaf, yn rhannu eu arbenigedd a'u profiadau.

kath web2

kenny web

Katherine Chandler
Dramodydd Preswyl
Mae Katherine yn ddramodydd Cymreig sy’n gweithio gydag adran BBC Drama, Bristol Old Vic, Clean Break, Dirty Protest, National Theatre Wales, Pentabus Theatre, Sherman Cymru, Theatr Iolo a Theatr na nÓg. Addasodd The Princess and the
Pea / Y Dywysoges a’r Bysen Fechan Fach
a sioe Nadolig y llynedd The Ugly Duckling / Yr Hwyaden Fach Hyll. Bydd drama Katherine, Bird, a enillodd Bruntwood Prize, yn cael ei chynhyrchu gan Royal Exchange Theatre a Sherman Cymru, ym mis Mai y tymor hwn.

"Rwy'n falch iawn o fod yn rhan o'r tymor newydd ac rwy'n edrych ymlaen at ddyfodol y Sherman gyda'r Cyfarwyddwr Artistig newydd."

Kenny Miller
Artist Cyswllt: Dylunydd
Mae Kenny Miller yn ddylunydd a chyfarwyddwr llawrydd sydd wedi gweithio’n helaeth mewn theatrau ledled y byd. Dyluniodd Romeo & Juliet ac A Doll’s House ar gyfer Sherman Cymru a’r tymor hwn bydd yn dylunio Bird. Mae wedi ennill tair Critics’ Awards for Theatre in Scotland ar gyfer: Scrooge (Cynhyrchiad Gorau); Smoking with Lulu (Sioe Dechnegol Orau); A Little Bit of Ruff (Ensemble Gorau).

"Braint ac yn anrhydedd o'r mwyaf yw bod yn Artist Cyswllt yn Theatr y Sherman. Mae'n adeilad pwysig a chanddo hanes nodedig ac edrychaf ymlaen at weithio ochr yn ochr â'r dawnus Rachel O'Riordan a'i thîm creadigol gwych."

Adele Thomas

Gary Owen bw headshot

Adele Thomas
Artist Cyswllt: Director
Theatr yn cynnwys: The Oreseia, The Knight Of The Burning Pestle and Thomas Tallis, (Shakespeare's Globe); The Golden Hours (Royal Court); The Bloody Ballad (Gagglebabble ac ar Daith); The Passion and The Passion: One Year On (National Theatre Wales); Under Milk Wood (Royal & Derngate) All That I Am, Madness In Valencia (Coleg Brenhinol Cerdd a Ddrama).

“Mae’r Sherman wedi ennill ei lle ar y map ym myd y theatr yn y DU. Rwy’n falch iawn o fod yn gysylltiedig â’r theatr ar adeg mor uchelgeisiol a chynhyrchiol.”

Gary Owen
Artist Cyswllt: Awdur
Gary Owen yw enillydd y Ddrama Newydd Orau yn the UK Theatre Awards 2015, ar gyfer Iphigenia yn Splott, sydd wedi teithio i The National Theatre’s Temporary Theatre, y Sherman a ledled y DU.

Derbyniodd y Gwobrau George Devine, Meyer Whitworth a Pearson. Mae gwaith diweddar yn cynnwys gwaith ar gyfer Royal Court a Watford Palace Theatre.

“Mae Rachel wedi trawsnewid Theatr y Sherman i fewn i bwerdy o ysgrifennu newydd, a rydw i wrth fy modd ac yn falch i fod yn rhan o’r tîm."

Daf James

Conor Mitchell

Daf James
Artist Cyswllt: Awdur
Mae Daf yn awdur, cyfansoddwr a pherfformiwr gwobrwyol, sy'n gweithio yn y theatr, radio a theledu yn y Gymraeg a'r Saesneg. Mae ei waith wedi cael ei berfformio ar draws y DU ac yn rhyngwladol. Cafodd ei hyfforddi yn y Lecoq pedagogy, London International School of Performing Arts (LISPA) ac mae ganddo Ph.D mewn Astudiaethau Theatr o Warwick University.

Gwaith yn cynnwys: Wonderman (GaggleBabble/NTW); Crackanory (Tiger Aspect/Dave); All That I Am (Richard Burton Company/Theatr y Sherman); Mother Courage (NTW); Gwaith/Cartref (Fiction Factory, Celtic Media Award); Fe Ddaw'r Byd i Ben (Richard Burton Company/Theatr y Sherman); Llwyth (Theatr Genedlaethol/Theatr y Sherman, Wales Theatre Critics Award).

“Fel Artist Cyswllt, mae’n wych gallu cynnal fy mherthynas gyda’r theatr, yn ystod pennod newydd ei hanes.”

Conor Mitchell
Artist Cyswllt: Cyfansoddwr
Mae Conor Mitchell yn cyfansoddwr opera, cerddoriaeth-theatr a cherddorfaol o Ogledd Iwerddon. Derbynodd y Arts Council Northern Ireland Major Individual Artist's Award, 2016, ac ar hyn o bryd yn gweithio ar ei gorff o waith symffonig a Concertino for Flute.

Sgorau diweddar yn cynnwys: Concerto for Flute and Winds, Our Day (NI Opera), The Musician (Taith Genedlaethol), Shadowtime (Royal Festival Hall), Requiem for the Disappeared (Spark Opera), 20: Ceasefire, and Cabaret Songs (Aldeburgh Music).

“Rwy’n gobeithio adeiladu ar y gwaith gwych y mae Rachel, Cyfarwyddwr Artistig y Sherman, eisoes wedi’i wneud, a helpu i roi cerddoriaeth – ar bob un o’i ffurfi au ar lwyfan – ar ei hagenda ar gyfer cynhyrchu theatr."

Patricia Logue

 Andrew Sterry

Patricia Logue
Artist Cyswllt: Arbenigwr Llais, Tesun ac Acen
Mae Patricia Logue yn hyfforddwr Llais, Testun ac Acen roffesiynol sydd wedi gweithio'n helaeth yn y theatr yn Iwerddon a'r DU ac sy'n cynorthwyo yn rheolaidd ar gynyrchiadau y Sherman. Mae'n ddarlithydd mewn Actio a Llais yn CBCDC ac yn rhedeg Tengella Productions, sydd wedi cynhyrchu Not I gan Beckett a bydd yn rhan o Dymor yr Hydref 2016 y Sherman.

“Rwy’n hapus iawn cael bod yn Artist Cyswllt, ac rwy’n edrych ymlaen at gynorthwyo a galluogi ei hartistiaid yn y dyfodol. Mae’n wefr gwybod y byddaf i, ynghyd â’r Artistiaid Cyswllt hynod dalentog eraill, yn gallu helpu i gyfl awni gweledigaeth barhaol y Sherman o ragoriaeth artistig.”

Andrew Sterry
Artist Cyswllt: Theatr Cymunedol
Getin Evans  

Gethin Evans
Astist Cyswllt: Cyfarwyddwr

Roedd Gethin yn Gyfarwyddwr Cyswllt yn Theatr y Sherman rhwng 2015 – 2017. Bu Gethin yn gweithio ar ddatblygiad cynifer o sgriptiau a dramodwyr trwy’r cynllun datblygu artistiaid Rhaglen Dramodwyr Cymreig Newydd, wedi’i gefnogi gan The Carne Trust. Mae Gethin yn gyd-Gyfarwyddwr Artistig gyda Cwmni Pluen.

 

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Join a tiny snail on her trip around the world in The Snail and the Whale, a magical, musical production inspired b… https://t.co/0xO8Z2jurV
Thu, 24 May 2018