Amdanom Ni

Croeso

Rydym yn cynhyrchu theatr eithriadol ar gyfer pobl Caerdydd ac yn awyddus i rannu hyn gyda chi – theatr am y byd rydym yn byw ynddo, theatr sy’n berthnasol i’n bywydau ac sydd ag ystyr go iawn. Ochr yn ochr â’n cynyrchiadau ein hunain rydym yn guradu gwaith i chi eu mwynhau. Theatr y Sherman yw’r lle i chi fyfyrio, teimlo ac ymgolli ynddo.

HYDREF 2017

Rydw i’n hynod gyffrous i rannu ein tymor newydd â chi. Mae ein cynulleidfa wych wedi dod ar siwrnai hyfryd hefo ni dros y blynyddoedd diwethaf; diolch am eich cefnogaeth a’ch parodrwydd i gymryd risgiau a chefnogi’ch theatr leol.

Mae gennym ni un o’r dramau newydd mwyaf cyffrous i’w rannu â chi y tymor hwn. Mae’r brodor o Gaerdydd Gary Owen, sydd wedi gweithio â’r Sherman eisoes ar y llwyddiant byd-eang Iphigenia in Splott yn ogystal â’n cyd-gynhyrchiad â’r Royal Court Killology, wedi ysgrifennu ail-ddychmygiad o The Cherry Orchard. Mae’r dehongliad trydanol hwn o gampwaith Chekhov yn waith newydd arwyddocaol; yn wleidyddol a hynod deimladwy, mae hefyd yn ddigrif dros ben. Mae’r darn newydd datguddiol hwn yn ychwanegiad amhrisiadwy i’r casgliad Cymreig. Peidiwch â’i fethu wrth iddo agor yma.

Dros y Nadolig, ein sioe actor-gerddor ysblennydd a hudol fl ynyddol yw The Wind in the Willows; ac i gynulleidfaoedd iau, fersiwn newydd Alun Saunders o The Magic Porridge Pot / Hud y Crochan Uwd. Llawenydd tymhorol, yn ein dau awditoriwm hynod. Dewiswch un, neu mynnwch docyn i’r ddau!

Gyda thymor wedi’i guradu sy’n gweini rhai o sioeau cyfoes gorau’r DU benbaladr, y Sherman yw’r lle i fod. Ry’m ni yma ar eich cyfer; hon yw eich theatr chi. Dewch a gwnewch eich hunain yn gartrefol.

Rachel O'Riordan

Rachel O'Riordan

Artistic Director

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Roedd 2017 yn flwyddyn anhygoel i Theatr y Sherman a'n cynulleidfaoedd. Dros y dyddiau nesaf byddwn yn adlewyrchu a… https://t.co/ixfvkt5GPd
Tue, 16 Jan 2018