Amdanom Ni

Croeso

Rydym yn cynhyrchu theatr eithriadol ar gyfer pobl Caerdydd ac yn awyddus i rannu hyn gyda chi – theatr am y byd rydym yn byw ynddo, theatr sy’n berthnasol i’n bywydau ac sydd ag ystyr go iawn. Ochr yn ochr â’n cynyrchiadau ein hunain rydym yn guradu gwaith i chi eu mwynhau. Theatr y Sherman yw’r lle i chi fyfyrio, teimlo ac ymgolli ynddo.

 

GWANWYN 2018

Rwy’n hynod o falch o fedru rhannu rhaglen tymor y gwanwyn gyda chi. Yn dilyn llwyddiant ein cynhyrchiad o The Cherry Orchard radical Gary Owen, mae’n teimlo fel petai ein siwrnai â chi, ein cynulleidfaoedd, yn tyfu mewn dyfnder a menter. Y gwanwyn hwn, agorwn gyda drama ragorol Conor McPherson Dublin Carol. Wedi’i chyfarwyddo gan un o gyfarwyddwyr mwyaf cyffrous y DU, Matthew Xia, mae’r darn yn gorlifo â hiwmor tywyll a phrydferth McPherson. Yna, rydym yn cyd-gynhyrchu’r cynhyrchiad cyntaf Prydeinig tu allan i Lundain o The Motherf**ker with the Hat, gan Stephen Adly Guirgis gyda'r Tron Theatre, Glasgow. Mae’r ddrama bigog, bruddglwyfus hon yn llawn ffraethineb ac angerdd miniog. Yn hynod ddoniol a theimladwy, mae hwn yn gynhyrchiad newydd o bwys o ddrama eithriadol. Yn hwyrach, byddwn yn cyfl wyno’r perfformiad cyntaf o Tremor gan y dramodydd Cymreig Brad Birch; mae’r ddrama hanfodol a pherthnasol hon yn cyfrannu tuag at y corff ysbrydoledig o waith newydd yr ydym wedi'u cynhyrchu. Byddwn yn cyd-gynhyrchu gyda CBCDC unwaith yn rhagor ar eu prosiect NEW; drama newydd gan Katherine Chandler. Caiff y Sherman ei hadnabod am ei gwaith yn datblygu artistiaid Cymreig, ac rydym wrth ein boddau i gefnogi talent sy’n dod i’r amlwg.

Yn ychwanegol at gynyrchiadau’r Sherman y mae detholiad gwych o waith yr ym ni’n ei ddwyn atoch chi am ein bod ni’n credu y byddwch chi’n ei garu. Mae ein hymrwymiad i fod yn un o theatrau mwyaf hanfodol y wlad yn parhau. Mae hyn o’ch herwydd chi, ein cynulleidfaoedd. Dywedoch chi eich bod chi’n credu ynddom ni. Am hynny, rydyn ni’n ddiolchgar. Ac fe wnawn ni barhau i’ch gwneud chi’n falch ohonom.

Rachel O'Riordan

Rachel O'Riordan

Artistic Director

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

@gm_andthem Hi Gem, we have Tom Thumb during half term - 1 & 2 June https://t.co/lHQKljvPXl
Sat, 17 Mar 2018