Amdanom Ni

CAERDYDD - CARTREF I THEATR RANBARTHOL Y FLWYDDYN AC ENILLYDD GWOBR OLIVIER

Wedi’i lleoli yng nghanol Caerdydd, mae Theatr y Sherman yn dy cynhyrchu blaenllaw gyda ffocws benodol ar ddatblygu a chynhyrchu gwaith newydd.

Ym mis Ionawr 2018 Theatr y Sherman fu’r cyntaf yng Nghymru i ennill teitl Theatr Ranbarthol y Flwyddyn yng Ngwobrau The Stage, gan gydnabod y Sherman fel y theatr mwyaf cyffrous yn y DU, tu hwnt i Lundain.

Ym mis Ebrill 2018 enillodd cynhyrchiad Rachel O'Riordan o Killology gan Gary Owen ennill Gwobr Olivier am Lwyddiant Eithriadol mewn Theatr Gysylltiedig. Roedd Killology yn gyd-gynhyrchiad â'r Royal Court Theatre. Gwyliwch neges o ddiolch gan Rachel O'Riordan, ein Chyfarwyddwr Artistig.

Mae Theatr y Shermn yn creu a churadu theatr ar gyfer cynulleidfaoedd yng Nghymru, ar draws y DU ac yn rhyngwladol, ac yn datblygu gwaith artistiaid Cymreig a’r rheiny wedi’u lleoli yng Nghymru.

Mae Theatr y Sherman yn creu cyfleoedd i drigolion Caerdydd fedru creu cyswllt â’r theatr trwy ymrwymiad ysbrydoledig a gweledigaethol.

 

GWANWYN 2018

Rwy’n hynod o falch o fedru rhannu rhaglen tymor y gwanwyn gyda chi. Yn dilyn llwyddiant ein cynhyrchiad o The Cherry Orchard radical Gary Owen, mae’n teimlo fel petai ein siwrnai â chi, ein cynulleidfaoedd, yn tyfu mewn dyfnder a menter. Y gwanwyn hwn, agorwn gyda drama ragorol Conor McPherson Dublin Carol. Wedi’i chyfarwyddo gan un o gyfarwyddwyr mwyaf cyffrous y DU, Matthew Xia, mae’r darn yn gorlifo â hiwmor tywyll a phrydferth McPherson. Yna, rydym yn cyd-gynhyrchu’r cynhyrchiad cyntaf Prydeinig tu allan i Lundain o The Motherf**ker with the Hat, gan Stephen Adly Guirgis gyda'r Tron Theatre, Glasgow. Mae’r ddrama bigog, bruddglwyfus hon yn llawn ffraethineb ac angerdd miniog. Yn hynod ddoniol a theimladwy, mae hwn yn gynhyrchiad newydd o bwys o ddrama eithriadol. Yn hwyrach, byddwn yn cyfl wyno’r perfformiad cyntaf o Tremor gan y dramodydd Cymreig Brad Birch; mae’r ddrama hanfodol a pherthnasol hon yn cyfrannu tuag at y corff ysbrydoledig o waith newydd yr ydym wedi'u cynhyrchu. Byddwn yn cyd-gynhyrchu gyda CBCDC unwaith yn rhagor ar eu prosiect NEW; drama newydd gan Katherine Chandler. Caiff y Sherman ei hadnabod am ei gwaith yn datblygu artistiaid Cymreig, ac rydym wrth ein boddau i gefnogi talent sy’n dod i’r amlwg.

Yn ychwanegol at gynyrchiadau’r Sherman y mae detholiad gwych o waith yr ym ni’n ei ddwyn atoch chi am ein bod ni’n credu y byddwch chi’n ei garu. Mae ein hymrwymiad i fod yn un o theatrau mwyaf hanfodol y wlad yn parhau. Mae hyn o’ch herwydd chi, ein cynulleidfaoedd. Dywedoch chi eich bod chi’n credu ynddom ni. Am hynny, rydyn ni’n ddiolchgar. Ac fe wnawn ni barhau i’ch gwneud chi’n falch ohonom.

Rachel O'Riordan

Rachel O'Riordan

Artistic Director

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

"So raw and relevant... it's thrilling... Lisa Diveney and Paul Rattray are excellently cast..." @WalesArtsReview… https://t.co/JZqYYXcnAB
Tue, 24 Apr 2018